„Ori de câte ori identificăm disfuncţionalităţi în legătură cu sectorul energiilor regenerabile, autorităţile centrale române pun totul în seama cerinţelor dure ale Comisiei Europene. Aşa s-a întamplat şi în cazul Planului Naţional de Acţiune în domeniul Energiilor Regenerabile (PNAER), când Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) a împiedicat orice fel de implicare a actorilor interesaţi de elaborarea şi consultarea asupra PNAER document ce ar trebui să traseze traiectoria sectorului până în 2020”, declară preşedintele fundației TERRA Mileniul III, Lavinia Andrei.
Așa că, pentru a trage încă un semnal de alarmă, fundația a întocmit „topul minciunilor autorităţilor privind energiile regenerabile” legate, în principal, de PNAER.

1 – Ministerul Economiei susține că Planul Național de Acțiune în domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER) a fost supus consultărilor publice prin „afișarea pe site-ul MECMA astfel încât toate părțile interesate au avut posibilitatea să-l consulte și să transmită observații.”
Postarea s-a făcut pe data de 16.06.2010 cu termen limită de depunere a observațiilor 22.06.2010 (cinci zile lucrătoare față de cel puțin zece, cât este legal). Deși TERRA Mileniul III a depus cerere de informații publice referitor la plan înca din data de 07.06.2010 și s-a înscris ca parte interesată, nu s-a primit nicio înștiințare privind consultarea.

2 – „Documentul a fost prezentat la mai multe workshopuri și manifestări tehnico-științifice organizate în țară…”
Prin adresa 91/14.07.2010 TERRA III a solicitat răspunsuri punctuale la întrebările legate de: locațiile consultărilor publice privitoare la PNAER, când și unde au fost anunțate acestea, listele ONGurilor participante și observațiile acestora.
Ministerul trimite pe 16.08.2010 un răspuns prin care evită orice informație solicitată.

3 – În ceea ce privește revizuirea legislației pentru a fi conformă cu Directiva 2009/28/CE, Planul de Acțiuni menționează modificarea legii 220/2008 și apariția în maximum trei luni a legislației secundare necesare.
Însă revizuirea legii 220/2008 s-a facut în luna august, iar normele de aplicare (legislația secundară) ce aveau termen de apariție maxim trei luni continuă să lipsească (aproximativ șapte metodologii și regulamente continuă să fie așteptate).

4 – „Pornind de la situația actuală, respectiv 112 pacuri eoliene cu putere de 2.624 MW au contract de racordare cu operatorii de rețea si 85 de parcuri, cu putere totală instalată de 5.000    MW, au autorizații de conectare la rețea (31 mai 2010 – site Transelectrica) putem trage concluzia că cel puțin pentru aplicațiile utilizând surse regenerabile de energie conectate la rețelele de tensiune medie și înaltă nu sunt probleme privind obținerea tuturor avizelor și aprobărilor necesare (peste 100).”
Numai faptul că sunt necesare peste 100 de avize și aprobari ne dă o dimensiune asupra problemelor pe care le ridica o astfel de investiție.

5 – „Pentru instalațiile descentralizate de mici dimensiuni (cu putere < 1 MW) nu se impune solicitarea/acordarea de autorizații de înființare.”
Pentru aceste instalații nu mai există legislație, deoarece prevederile Legii 220/2008 cu referire la acestea au fost eliminate, iar în cazul în care se doreste comercializarea energiei electrice produse, nu există sisteme de contorizare aprobate și deținătorul unei astfel de instalații trebuie să fie titularul unei licențe de producere, acordată de ANRE.  

6 – Ministerul Economiei menționează rolul Agențiilor de Dezvoltare Reginală privind măsurile existente și planificate la nivel regional/local.
ADR-urile au obligația să organizeze campanii de informare și sesiuni de formare privitoare la fondurile pe care le gestioneaza si eventual la prioritatile regionale identificate. ADRurile nu au in statutul lor de functionare activitati de informare si formare a utilizarii SRE.

7 – „În condițiile dificultăților economice traversate de România în ultima perioadă nu au putut fi inițiate programe naționale finanțate de la buget pentru informarea, sensibilizarea și formarea cetățenilor cu privire la beneficiile și aspectele practice ale dezvoltării și utilizării energiei din SRE.”
În cadrul AFM există posibilitatea desfășurarii de campanii de informare de către ONG-uri, dacă autoritățile în domeniu ar fi dorit o astfel de campanie ar fi deschis o linie de finanțare specială pe acest domeniu. Dar cum activitățile desfășurate de alte instituții nu se contabilizează de către autorități nici acest proiect nu a fost luat în calcul deși TERRA III a trimis în mod frecvent invitații la toate evenimentele organizate.