5.889 de petiții (93,8%) au fost transmise de către asigurați sau păgubiți, iar 389 de solicitări au fost transmise de către service-urile auto, informează un comunicat al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

În total, Direcția Protecția Asiguraților din ASF a înregistrat un număr de 9.426 de petiții. Cifra agregată include și solicitări de informații, reveniri sau completări la petiții deja analizate, solicitări care nu intră în sfera de competență a ASF sau solicitări referitoare la alte direcții de specialitate (și care au fost transmise acestora).

Cele 6.278 de petiții înregistrate în mod unic pe petent analizate și soluționate reprezintă 0,0404% din numărul total al contractelor de asigurare aflate în vigoare (pe toate clasele) și 1,51% din numărul total de daune avizate de către asigurători în semestrul I 2014.

Cea mai mare pondere în totalul petițiilor transmise de către asigurați, înregistrate la ASF în perioada ianuarie – iunie 2014, o dețin cele aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA și Carte Verde cu un număr de 4.112 petiții (69,83% din total), în scădere cu 5,32% față de perioada similiară a anului precedent, se arată în comunicatul ASF.

Cele 1.290 de petiții depuse de către asigurați pentru asigurări tip CASCO reprezintă 21,91% din totalul petițiilor transmise de către asigurați/păgubiți. Aspectele cel mai des reclamate de către petenți au fost plata parțială sau neplata despăgubirilor/valorilor de răscumpărare, care au făcut subiectul a 5.620 de petiții (95,43% din total).

Cele 4.112 de petiții înregistrate de către asigurați/păgubiți și soluționate în semestrul I 2014 reprezintă 0,109% din numărul total al contractelor RCA încheiate în această perioadă (3.749.853) și 3,024% din numărul dosarelor de daună RCA avizate în această perioadă (135.962).

73% din petiţii, soluţionate în favoarea reclamanţilor

Din cele 5.889 de petiții, un număr de 4.272 de petiții (72,54% din total) au fost soluționate în favoarea petenților, urmare a analizelor desfășurate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 1.617 de petiții (27,46% din total) au fost constatate ca fiind neîntemeiat formulate. Printre considerentele care au stat la baza acestor concluzii de soluționare nefavorabilă se numără:

*           investigațiile proprii și/sau expertizele tehnice nu au confirmat dinamica accidentelor declarată de părți;

*           în cazul asigurărilor facultative au fost formulate pretenții care exced cadrul contractual;

*           în cazul asigurărilor RCA au fost formulate pretenții de despăgubire care exced cadrul legal (repere neconstatate în procesele verbale de constatare a avariilor, reparații efectuate în unități neautorizate RAR pentru marca și modelul vehiculului respectiv, avarii preexistente);

*           aspectele reclamate în petiții constituiau obiectul unor dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Asigurările generale, cea mai mare pondere

Cea mai mare pondere în totalul petițiilor înregistrate la ASF, în perioada ianuarie – iunie 2014, a fost înregistrată pe clasa asigurărilor generale, respectiv 98,69% din total (5.812 de petiții din totalul de 5.889 de petiții înregistate de către asigurați/păgubiți).

Pe clasa asigurărilor RCA și Carte Verde a fost soluționat în favoarea petenților un număr de 3.227 de petiții (78,48% din numărul total de petiții înregistrate de asigurați), din care un număr de 2.219 de petiții a fost finalizat prin plată. 885 de petiții au fost constatate ca fiind neîntemeiat formulate.

Separat, față de cele 5.889 de petiții înregistrate de către asiguraţi păgubiți au fost analizate și evidențiate 389 de solicitări primite din partea unităților reparatoare care au prezentat mandate sau împuterniciri din partea păgubiților. Dintre acestea, 171 de petiții au fost soluționate favorabil, restul fiind constatate ca neîntemeiat formulate.

Petițiile primite din partea unităților reparatoare care nu au prezentat mandate sau împuterniciri în formă legală sau care se referă la nerespectarea sau respectarea defectuasă de către asigurători a condițiilor prevăzute în contractele comerciale și care nu se supun normelor ASF au fost clasate (unitățile reparatoare reclamante nu au făcut dovada calității în dosarele de daună respective), menţionează documentul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Cea mai mare parte dintre petițiile transmise de către service-uri au avut ca obiect solicitarea de soluționare sau verificare a mai multor dosare de daună.