Se vor emite peste 400.000 de carduri noi pentru elevi

Vești bune pentru sute de mii de elevi români! Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că peste 400.000 de noi carduri de sprijin vor fi emise pentru elevii.

Guvernul a luat decizia vineri, 20 octombrie, de a prelungi termenul de depunere a dosarelor pentru cardurile educaționale. Termenul a fost astfel extins până la data de 26 noiembrie și oferă părinților oportunitatea de a solicita sprijin financiar.

Multe familii și reprezentanți ai școlilor au avut nedumeriri cu privire la modul în care se vor distribui aceste carduri. Ministerul Fondurilor Europene a clarificat că, întrucât acordarea acestor ajutoare este reglementată de un nou act normativ, Ordonanța de Urgență nr. 83/2023, beneficiarii vor primi carduri noi.

Deși încă nu există un calendar oficial pentru distribuirea celor 410.000 de carduri de 500 de lei în acest an școlar, s-a lansat licitația pentru achiziționarea acestor carduri destinate elevilor. Această sumă poate fi folosită exclusiv pentru cumpărarea de rechizite și articole de îmbrăcăminte.

Mecanismul acordării acestor tichete

De altfel, ministerul Investițiilor Europene a detaliat pe site-ul său mecanismul de acordare a acestor tichete. În prezent, părinții și reprezentanții legali depun cereri la secretariatele școlilor. Urmează apoi câteva etape pentru distribuirea cardurilor. Însă nu au fost comunicate încă date precise cu privire la momentul când acestea vor fi livrate și încărcate.

 • Unitățile de învățământ informează părinții /reprezentanții legali/tutorii copiilor din învățământul preșcolar cu privire la condițiile de eligibilitate prevăzute de Legea nr. 248/2015, cu modificările și completările ulterioare și ai copiilor din învățământul primar/gimnazial cu privire la condițiile de eligibilitate prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.33/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.126/2002, respectiv venitul mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie a fiecărui an este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe țară;
 • Părinții/ reprezentanții legali/ tutorii copiilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate completează o cerere prin care solicită sprijinul educațional și precizează componența familiei. Cererea se depune la instituțiile de învățământ. Modelul de cerere se aprobă prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene;
 • Datele și informațiile din cerere se introduc de către unitățile de învățământ în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului în România (SIIIR);
 • Ministerul Educației asigură și transmite prin intermediul unui canal securizat prin intermediul S.I.I.I.R, către aplicația informatică dezvoltată în acest sens de Serviciul de Telecomunicații Speciale, baza de date cu preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial;
 • Serviciul de Telecomunicații Speciale interoghează datele și informațiile prelucrate și structurate din aplicația informatică la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și la Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (pentru validare CNP-uri părinți/reprezentanți legali/tutori);

MIPE va coordona distribuirea tichetelor

 • Ulterior validării codurilor numerice personale, prin intermediul aplicației informatice a Serviciului de Telecomunicații Speciale sunt interogate codurile numerice personale în bazele de date disponibile la Ministerul Finanțelor și la Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea obţinerii mediei veniturilor pe care membrii familiei în cauză le realizează;
 • În urma procesării interogărilor și a completării venitului lunar pe membru de familie, aplicația informatică exportă lista cu destinatarii finali eligibili;
 • Lista cu destinatarii finali va fi transmisă de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene care contractează serviciile privind emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în condițiile legislației în vigoare privind achizițiile publice;
 • Pe baza listei cu destinatarii finali comunicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, se emit, în ordinea primirii listelor, măsurile de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de către unităţile emitente autorizate de Ministerul Finanţelor;
 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene asigură coordonarea distribuirii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional de la unitatea care le emite (autorizată de către Ministerul Finanțelor), către inspectoratele școlare;
 • Inspectoratele școlare (Ministerul Educației) distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional către unitățile de învățământ;
 • Unitățile de învățământ transmit tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional destinatarului final: părinte/reprezentant legal/tutore. Dacă destinatarul final nu este deplasabil, unitățile școlare au obligația de a asigura serviciul de livrare a tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional la domiciliul sau reședința acestuia.