Conform unui comunicat al CNADNR, 'decalarea termenului este determinată din nou de neemiterea Acordului de Mediu de către instituţiile abilitate, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru buna desfăşurare a procedurii de achiziţie publică şi pentru a se evita o eventuală anulare a procedurii de licitaţie'. 

Potrivit reprezentanţilor companiei, procedurile pentru emiterea Acordului de Mediu au fost iniţiate de CNADNR începând cu luna august 2014. Ulterior, în data de 9 decembrie 2014, a fost emisă Decizia etapei de încadrare pentru Planul Urbanistic Zonal, parte integrantă a procedurii de mediu. 

În data de 24 aprilie, APM Bucureşti a luat decizia de efectuare a evaluării impactului asupra mediului (fără evaluarea adecvată) pentru pasaj şi, ulterior, CNADNR a depus Raportul privind Impactul asupra Mediului. 

Dezbaterile publice privind impactul asupra mediului s-au finalizat în data de 30 iunie 2015, iar Comisia de Analiză Tehnică, în data de 2 iulie, a luat decizia emiterii Acordului de Mediu. 

'În prezent, se află în redactare finală la instituţiile abilitate Acordul de Mediu care, conform prevederilor legale în materia achiziţiilor publice, trebuie adus la cunoştinţa operatorilor economici posibil interesaţi de această licitaţie', se menţionează în comunicat. 

AGERPRES