Ministerul Finanţelor ar putea garanta împrumuturi în valoare de 600 de milioane de lei pentru operatorii aerieni TAROM şi Blue Air, în contextul pierderilor înregistrate de acestea în urma pandemiei, potrivit unui proiect de Ordonanţă de urgenţă publicat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC).

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC) a lansat, marţi, în consultare publică, proiectul de ordonanţă de urgenţă care reglementează garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a două împrumuturi bancare care urmează să fie acordate operatorilor aerieni TAROM şi Blue Air.

„Scopul proiectului de act normativ propus îl reprezintă crearea cadrului legal pentru acordarea unor măsuri de ajutor de stat individual, în baza art. 107 (2) b) TFUE, pentru a se asigura funcţionarea TAROM şi Blue Air pe perioada pandemiei COVID-19, dar şi pe perioada imediat următoare, până la relansarea operaţiunilor de transport aerian şi stabilizarea situaţiei financiare a celor două companii. Se propune autorizarea Ministerului Finanţelor Publice să emită, la solicitarea TAROM, o garanţie de stat pentru contractarea de către Beneficiar a unui împrumut în limita sumei de 312.744.200 lei, pe o perioadă de 6 ani, cu titlu de ajutor de stat, precum şi, la solicitarea Blue Air, o garanţie de stat pentru contractarea de către Beneficiar a unui împrumut în limita sumei de 300.775.000 lei pe o perioadă de 6 ani, cu titlu de ajutor de stat. Garanţiile vor acoperi în procent de 100% valoarea celor două împrumuturi, a dobânzilor şi comisioanelor aferente. Ajutorul de stat sub formă de garanţie de stat se acordă în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare şi de capital necesare susţinerii activităţii celor doi transportatori aerieni, TAROM şi Blue Air, până la data de 31.12.2020 şi nu va depăşi valoarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie, evaluate de către cele două societăţi şi stabilite în conformitate cu Decizia Comisiei Europene. Furnizorul ajutoarelor de stat este Ministerul Finanţelor Publice iar administratorul acestora, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. Evaluarea capacităţii de rambursare, a clasei de risc şi a structurii garanţiilor constituite de fiecare beneficiar în favoarea statului se realizează pe baza unei analize economico-financiare efectuate de către EximBank – S.A.”, se precizează în textul documentului lansat în consultare publică.

Cei doi operatori trebuie să prezinte analize financiare

Proiectul propus de Ministerul Transporturilor presupune ca TAROM şi Blue Air să prezinte analize financiare realizate de auditori independenţi, care să calculeze paguba cauzată celor două companii de măsurile anti-pandemie.

„Garanţia de stat va fi garantată de către fiecare din cele două companii cu garanţii care să acopere cel puţin valoarea împrumuturilor, dobânzilor şi comisioanelor aferente, care vor fi instituite în conformitate cu dispoziţiile art. 4 din proiectul de act normativ. Condiţiile de acordare a garanţiei şi structura finanţării garantate de stat, documentaţia contractuală aferentă (model conventie de garantare), termenii şi condiţiile financiare (maturitate, dobândă, perioadă de graţie) se vor stabili în conformitate cu Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei în contextul actualei epidemii de COVID 19 si se vor aproba prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu TAROM, respectiv, cu Blue Air câte o convenţie de garantare în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a garanţiei de stat. Până la data de 30 aprilie 2021, TAROM, respectiv Blue Air, vor prezenta analize economico-financiare realizate de către un auditor financiar independent din care să reiasă valoarea reală a pagubei cauzate direct fiecărei societăţi de pandemia COVID-19, în perioada 01.03.2020 – 31.12.2020. În cazul în care această valoare este mai mică decât sumele pentru care au fost emise scrisori de garanţie de stat, diferenţa se returnează finanţatorului, iar valoarea garanţiei de stat se diminuează corespunzător. În situaţia în care pe parcursul derulării împrumutului, unul dintre Beneficiari intră în lichidare, creanţele statului rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile legii. Sumele recuperate în urma procesului de lichidare se fac venit la fondul de risc”, potrivit textului documentului publicat de Ministerul Transporturilor.

În ceea ce priveşte garantarea împrumutului pentru Blue Air, proiectul de ordonanţă de urgenţă prevede că până la rambursarea integrală a împrumutului acţionarii nu pot încasa dividende, iar compania nu are dreptul de a rambursa împrumuturi către acţionari.

De asemenea, documentul are în vedere suspendarea pe o perioadă de 6 luni de la data acordării ajutorului de stat a dreptului creditorilor celor două companii de a solicita deschiderea procedurii de insolvenţă.

Ministerul Transporturilor subliniază că acordarea ajutorului de stat pentru cele două companii va fi realizată doar după obţinerea autorizării din partea Comisiei Europene.

„Pentru asigurarea respectării normelor europene în materia ajutoarelor de stat se prevede că acordarea ajutorului individual de stat se va face numai după obţinerea autorizării din partea Comisiei Europene şi în condiţiile prevăzute în decizia forului european. Cu privire la oportunitatea concretă a promovării măsurilor de ajutor de stat individual pentru TAROM şi Blue Air precizăm că, la nivel european, în contextul generat de criza COVID-19, unele state membre au demarat şi parcurs procedurile necesare în vederea obţinerii de ajutoare de stat în sectorul aerian, în baza art. 107 alin. (2) lit. b) sau art. 107 alin. (3) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (a se vedea cazurile Air France, SAS, Lufthansa, Condor, Austrian Airlines, Alitalia etc.). Neadoptarea acestor măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, ar avea consecinţe negative imediate asupra activităţii celor două companii, fapt ce: (i) poate avea implicaţii negative asupra asigurării continuităţii în condiţii de siguranţă a serviciilor de transport aerian, (ii) va influenţa negativ conectivitatea internă şi internaţională a României, (iii) poate conduce la un impact social negativ asupra angajaţilor proprii, prin posibilitatea pierderii locurilor de muncă, dar şi asupra celor ce desfăşoară activităţi în cadrul operatorilor economici care colaborează orizontal cu cele două companii, (iv) poate afecta în mod negativ, iremediabil, procesul de restructurare al companiei TAROM şi poate conduce la încetarea activităţii companiei BLUE AIR”, se încheie textul ordonanţei de urgenţă publicate de Ministerul Transporturilor.