Aparatele de marcat vor fi conectate la un sistem de supraveghere și monitorizare, în vederea transmiterii datelor către ANAF. Finanţele susţin că noul sistem va elimina costurile comercianţilor cu achiziţia rolelor de hârtie, economia medie/an/aparat în exploatare fiind de circa 150 euro.

Proiectul de act normativ prevede perioade tranzitorii pentru dotarea cu case de marcat cu jurnal electronic, respectiv: 180 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru marii contribuabili, 210 zile pentru contribuabilii mijlocii şi 390 de zile pentru micii contribuabili.

În nota de fundamentare a proiectului, se precizează că marii contribuabili (adică 1.311 companii) vor fi obligaţi să utilizeze doar case de marcat cu jurnal electronic de la  1 ianuarie 2016. Pentru celelalte categorii, termenele vor fi: 1 aprilie 2016 (pentru 15.387 contribuabili mijlocii) şi 1 august 2016 pentru restul companiilor

Prin acest proiect va fi creat cadrul legal pentru întocmirea unui Registru național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe sau în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi a implementării ulterioare a procedurii de supraveghere şi monitorizare a funcţionării aparatelor de marcat electronice fiscale, ca o măsură de combatere a evaziunii fiscale.

Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale va fi stabilită de către ANAF în 6 luni după ce vor expira termenele tranzitorii, respectiv peste doi ani. Companiile vor fi obligate să asigure conectarea aparatelor pentru transmiterea datelor către ANAF.

Bonul fiscal va conţine obligatoriu codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Modificarea are în vedere corelarea cu legislaţia privind Codul fiscal (prevederile pentru deducerea taxei pe valoarea adăugată care poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate).

Actul normativ menționează o serie de condiții tehnice și de funcționalitate pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale. Ministerul Finanțelor Publice va gestiona și publica pe site o evidență a distribuitorilor, precum și o listă a unităților autorizate pentru comercializarea și/sau service-ul aparatelor.

Potrivit proiectului, sunt anulate trei excepţii de la obligaţia de a folosi aparate de marcat, rexpectiv: serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport public de călători şi transportul public rutier de călători în afara localităţii şi schimbul valutar prin automate.