OpenAIRE va pune la dispoziție o rețea de depozite deschise care vor oferi acces online gratuit la cunoștințele rezultate din activitatea cercetătorilor care beneficiază de granturi din bugetele celui de-al șaptelea Program-cadru (PC7) și al Consiliului European de Cercetare (ERC), în special în domeniile: sănătate, energie, mediu, părți ale tehnologiei informației și comunicațiilor și din infrastructurile de cercetare, științe sociale și umaniste, precum și „știința în societate”.
Acesta reprezintă un pas important către accesul gratuit la lucrările științifice, fapt care poate, de exemplu, da posibilitatea pacienților care suferă de maladii rare să consulte cele mai recente cercetări medicale sau poate pune la dispoziția oamenilor de știință informații actualizate în timp real cu privire la evoluțiile din domeniul lor. Dezvoltarea infrastructurilor de cercetare și a e-infrastructurilor, inclusiv a acelora dedicate rezultatelor cercetării științifice, în scopul stimulării competitivității Europei reprezintă o prioritate atât pentru Agenda digitală pentru Europa.

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Este necesar ca oamenii de știință să aibă acces la rezultatele cercetării pentru a maximiza potențialul cercetărilor viitoare în domeniile respective. Industria, și nu în ultimul rând IMM-urile, trebuie să știe unde pot găsi rezultatele cercetărilor pentru a le putea continua în scopul creării de locuri de muncă și îmbunătățirii calității vieții.”

 În fiecare an se publică în întreaga lume aproximativ 2,5 milioane articole științifice în 25 000 de publicații științifice și anale ale conferințelor. În prezent, numai 15 % – 20 % dintre aceste articole sunt disponibile în depozite sau publicații cu acces deschis. Restul sunt accesibile numai contra cost, fie în baza unor sisteme care permit plata per articol citit, fie prin abonamente la publicațiile respective. Infrastructura OpenAIRE finanțată de UE, lansată astăzi la Universitatea din Gent din Belgia, are ca obiectiv ultim deschiderea accesului la toate articolele și datele științifice rezultate din activitatea cercetătorilor care au primit finanțare din cel de-al șaptelea Program-cadru (PC7), inclusiv a cercetătorilor care au primit granturi de la Consiliul European de Cercetare (ERC), și nu numai. De la lansarea PC7 în 2007, au fost finanțate aproximativ 10 000 de proiecte.

În conformitate cu termenii și condițiile granturilor PC7, cercetătorii care beneficiază de finanțare din partea UE în următoarele domenii: sănătate, energie, mediu, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, infrastructuri de cercetare, științe sociale și umaniste, precum și „știința în societate” vor trebui să depună textul complet al cercetărilor lor publicate într-un depozit cu acces deschis care va fi disponibil în permanență, putând fi accesat de oriunde din lume. Acestea reprezintă aproximativ 20 % din toate proiectele finanțate de PC7. Cercetătorii din alte domenii pot opta de asemenea pentru punerea la dispoziție a lucrărilor lor într-un depozit cu acces deschis.

Acest proiect poate conduce, totodată, la noi modalități de indexare, adnotare, organizare și interconectare a rezultatelor cercetării, precum și la noi metode de automatizare a acestora. Se poate stimula astfel dezvoltarea de noi servicii pe lângă infrastructura de informațiil pe care o furnizează OpenAIRE. În cadrul proiectului funcționează un serviciu de asistență tehnică în 27 de țări europene, care constă dintr-o rețea de experți și un portal de instrumente online care îi ajută pe cercetători să își pună articolele la dispoziție online.

OpenAIRE își are originea într-o inițiativă-pilot a Comisiei Europene privind accesul deschis lansată în august 2008. Proiectele finanțate din bugetul PC7 trebuie să depună în depozite online articolele științifice revizuite de experți și să le facă disponibile pentru public după 6 sau12 luni de la publicare, în funcție de aria tematică.
SURS