Subvenţia pentru ovine şi caprine, în valoare totală de 44 lei/cap animal, va fi plătită în tranşe, prima dintre acestea, de 15 lei/cap animal, urmând să fie achitată începând cu 2 noiembrie, iar diferenţa să fie plătită până la sfârşitul lunii februarie 2010, a decis Guvernul prin hotărâre.

„Prima se acordă în tranşe; prima tranşă în valoare de 15 lei/cap ovine/caprine se va plăti începând cu 2 noiembrie 2009, urmând ca diferenţa până la valoarea de 44 lei/cap ovine/caprine să fie plătită până la sfârşitul lunii februarie 2010”, se arată în hotărârea de guvern aprobată în şedinţa de miercuri.

O altă hotărâre aprobată, miercuri, de Executiv stabileşte că Ministerul Agriculturii alocă fondurilor de garantare sume din Fondul de garantare a creditelor, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, şi din prevederile bugetare pentru realizarea proiectelor din cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Beneficiarii nu trebuie să aibă credite restante la bănci

Sumele alocate şi dobânzile aferente sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere de până la cinci ori a sumei primite şi a dobânzilor acumulate şi încasate efectiv până la finele fiecărui an, din care se va deduce valoarea scrisorilor de garanţie deja acordate, precum şi pentru asumarea de angajamente prin acordarea de scrisori de garanţie în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), pentru garantarea avansului menţionat în contractele de finanţare nerambursabilă/actele adiţionale încheiate cu beneficiarii publici ai sprijinului de investiţii finanţat din FEADR.

Fondurile de garantare vor acorda scrisori de garanţie pentru aceşti beneficiari care au încheiat un contract de finanţare nerambursabilă/act adiţional cu APDRP şi nu înregistrează credite restante la băncile comerciale la data solicitării de acordare a scrisorilor de garanţie.

La solicitarea comunelor, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ale acestora, precum şi a organismelor de drept public, fondurile de garantare acordă scrisori de garanţie în favoarea APDRP, pe baza contractelor de finanţare nerambursabilă/actelor adiţionale încheiate cu Agenţia şi a acordului de garantare dintre fondurile de garantare şi aceşti beneficiari.

Plata sumei reprezentând valoarea, în cazul neexecutării obligaţiilor, sau diferenţa de valoare, în cazul executării parţiale a obligaţiilor, aferentă scrisorii de garanţie, comunicată prin cererea de executare de către APDRP, va fi efectuată de garant în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de executare.

Se plătesc şi subvenţiile pentru bovine 

În situaţia în care valoarea scrisorilor de garanţie executate de APDRP depăşeşte nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare şi al dobânzilor aferente acumulate, diferenţa se acoperă din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii.

Crescătorii de animale au protestat, miercuri, la Ministerul Finanţelor, la Ministerul Agriculturii şi la Palatul Cotroceni faţă de neacordarea subvenţiilor.

Miercuri seara, preşedintele Traian Băsescu le-a promis crescătorilor de animale care pichetau Palatul Cotroceni că va căuta o soluţie pentru ca o nouă tranşă din subvenţia pentru crescătorii de animale să le fie plătită acestora în decembrie, fără a preciza cuantumul sumei.

În şedinţa de miercuri, Guvernul a decis să aloce o tranşă de 15 lei/cap de animal din subvenţia totală acordată de stat pentru creşterea ovinelor, începând cu 2 noiembrie. Subvenţia totală pentru ovine este de 44 lei/cap animal, în limita sumei de 281,1 milioane lei.

Tot din 2 noiembrie va fi plătită şi subvenţia de 200 lei/cap de animal aprobată, săptămâna trecută, de Guvern pentru crescătorii de bovine. Subvenţia totală maximă prevăzută pentru bovine este de 571 lei/cap animal, în limita sumei de 771 milioane lei.

SURSA: Mediafax