Diferenţele semnificative ale ratei şomajului la nivelul întregului continent vor persista, în Spania şi Grecia atingându-se 27,6% şi, respectiv, 29%, în 2014, în timp ce în Germania se estimează o rată a şomajului de doar 5,4%’, informează EY.

În România, rata şomajului a fost de 7,5%, în trimestrul al doilea, în timp ce rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 64,4%, la o distanţă de 5,6 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020, potrivit datelor anunțate, astăzi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Totodată, în trimestrul II 2013, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 60,2%.  În perioada menţionată, populaţia activă a României era de 10,103 milioane persoane, din care 9,345 milioane persoane erau ocupate şi 758.000 persoane erau şomeri.

Raportul de dependenţă economică (numărul persoanelor inactive şi în şomaj ce revine la 1.000 persoane ocupate) a fost de 1.280‰, mai ridicat pentru persoanele de sex feminin (1.597‰), precum şi pentru cele din mediul urban (1.295‰). Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,3%. În cel de-al doilea trimestru din 2013, rata şomajului a fost de 7,5%, valoare egală cu cea din trimestrul anterior, dar în creştere faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent (6,9%).

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,6 puncte procentuale (8,2% pentru bărbaţi faţă de 6,6% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale, de 3,3 puncte procentuale (9% pentru mediul urban, faţă de 5,7% pentru mediul rural).

Sursa: Agerpres