În urmă cu cinci ani, organizaţia comunitară KITA Bremen demara în 22 de grădiniţe un proiect pilot educaţional inovativ. Cu acordul instituţiilor de învăţământ, programa şcolară a fost înzestrată cu un număr suplimentar de ore dedicate ecologiei. Pedagogii au pus accent în special pe latura informală şi ludică a procesului de educare.

Efortul de a modifica programele educaţionale nu a rămas nerăsplătit. Astfel, KITA a alocat pentru fiecare grădiniţă inclusă în program suma de 600 euro. Suma a fost folosită pentru ca fiecare dintre aceste grădiniţe să beneficieze de un audit privind consumul de energie. Fiecare raport de audit a fost însoţit şi de un set de recomandări pentru eficientizarea consumului. După un an de aplicare a recomandărilor privind eficientizarea consumului de energie şi a costurilor, fiecare grădiniţă reuşise o economie de aproape 3000 de euro.

În tot acest timp, copiii au fost angrenaţi în diferite activităţi care vizau creşterea responsabilităţii faţă de mediu. Programa a fost adaptată unor teme specifice precum: apa, energia electrică şi termică sau deşeurile. Însă copiii nu au fost ţintuiţi în bănci pentru a asculta prelegeri abstracte, ci au fost investiţi cu putere şi responsabilitate. Aşa au apărut, de exemplu, detectivii apei. Conform programului, fiecare copil este nominalizat, cel puţin o dată pe lună, în funcţia de detectiv al apei. Misiunea lui este foarte simplă: timp de o zi trebuie să urmărească cu atenţie şi să raporteze orice coleg sau educator care iroseşte apa în interiorul grădiniţei. Dincolo de dimensiunea ludică a ideii, iniţiatorii au mizat şi pe faptul că acei copii vor transfera acest comportament vigilent şi acasă, alături de familie.

Ecourile

La un an de la proiectul pilot, KITA a pus bazele unor parteneriate locale şi regionale cu reprezentanţi ai autorităţilor publice şi cu mediul de afaceri local. Identificarea altor grădiniţe din Bremen nu mai era o provocare pentru echipa KITA. Notorietatea proiectului era suficient de mare încât cererile de afiliere să vină din partea grădiniţelor din regiune. A aparut, astfel, partea a doua a proiectului, Ener:KITA II. Numărul grădiniţelor şi al partenerilor este semnificativ mai mare. Printre parteneri se numără Agenţia Regională de Mediu, un operator important de pe piaţa de energie electrică, dar şi mai multe companii locale care produc şi distribuie tehnologie de eficientizare a consumului de energie. Obiectivele sunt mai mari şi mai ambiţioase pentru anul 2012, când este planificat să se încheie proiectul.

Ener:KITA II şi-a propus să aplice modelul de educare şi economisire în alte 28 de grădiniţe din Bremen. Este estimat că proiectul va atinge peste 1500 de copii cu vârste între 3 şi 6 ani. Pentru fiecare grădiniţă implicată în proiect, a fost stabilit un prag de economisire a consumului şi costurilor cu 10 – 15%. În acest moment, peste 100 de cadre didactice, împreună cu managerii grădiniţelor, beneficiază de programe de instruire pedagogică şi urmează cursuri de management al resurselor.

Dincolo de 2012
Angajamentul partenerilor implicaţi în Ener:KITA II vizează popularizarea proiectului dincolo de graniţele oraşului Bremen. Astfel, după 2012, iniţiatorii şi-au propus ca proiectul să fie extins la nivel regional, în întregul land din care face parte şi oraşul Bremen. Un calcul estimativ arată că proiectul poate atinge încă cel puţin 200 de grădiniţe din land. Însă, povestea nu se va opri aici. Echipa organizaţiei KITA lucrează deja la adaptarea acestui model de bună practică şi în cazul altor tipuri de instituţii, frecventate de alte categorii de vârstă. Aşadar, nu va fi o surpriză foarte mare dacă vom afla, în viitorul apropiat, că în oraşul Bremen şi în împrejurimi, toate cluburile de agrement au proprii detectivi ai apei.

Acest studiu de caz face parte din colecţia de resurse a comunităţii durabile, prima comunitate de practică pentru dezvoltare durabilă din România. Comunitatedurabila.ro îşi propune să ofere celor interesaţi un instrument colaborativ de învăţare pentru dezvoltare durabilă şi reuneşte în acest sens experţi şi manageri de proiecte din domenii diverse, cu toţii interesaţi să dezvolte profilul durabil al proiectelor pe care le conduc.

Comunitatea este un rezultat al proiectului „Parteneriat pentru dezvoltare durabila” co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ”Investeşte în oameni!” iniţiat de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta în parteneriat cu ActiveWatch şi implementat cu sprijinul Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis.