Reprezentanţii reglementatorului au explicat că, pentru a veni în sprijinul consumatorilor, ANRE are în vedere elaborarea unei noi metodologii de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a patra perioadă de reglementare, care include o serie de noi principii de calcul şi de recunoaştere a costurilor operatorilor licenţiaţi.

„Valoarea ratei rentabilităţii capitalului investit (RoR) pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale este considerată valoarea costului mediu ponderat al capitalului (WACC) în termeni reali, înainte de impozitare şi va avea acelaşi nivel cu cel propus pentru activitatea de distribuţie a energiei electrice, afişat deja pe site-ul ANRE, respectiv 5,07%”, au arătat oficialii autorităţii.

Acest lucru înseamnă o scădere de 40%, de la 8,43%, cât este rata rentabilităţii în prezent, potrivit ordinului 108/2013.

În plus, metodologia de calcul a tarifelor de distribuţie în sectorul gazelor naturale va fi de tipul ‘revenue cap’, care are la bază faptul că volumele distribuite de operatorii licenţiaţi nu influenţează în mod semnificativ costurile acestora.

Perioada tarifară pentru activitatea de distribuţie se modifică de la 1 ianuarie – 31 decembrie la 1 octombrie – 30 septembrie. Avantajul modificării perioadei tarifare constă în faptul că se elimină din calculul tarifelor de distribuţie corecţia de venit aferentă neaplicării tarifelor începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, rezultând astfel reducerea variaţiei tarifelor de la un an la altul, au mai explicat reprezentanţii ANRE în nota de fundamentare. 

Câştigul de eficienţă realizat de operatorul de distribuţie în cadrul perioadei de reglementare va fi împărţit cu consumatorii astfel: 75% consumatori – 25% operatori. 

Câştigurile de eficienţă vor fi calculate la sfârşitul fiecărei perioade de reglementare, pentru fiecare an al perioadei, iar suma totală astfel calculată va fi liniarizată pe întreaga perioadă de reglementare. Se elimină în acest fel posibilitatea păstrării de către operatori a câştigului de eficienţă obţinut pentru o perioadă de 5 ani de la momentul realizării, însă se asigură o cedare liniară care elimină variaţia majoră a sumelor de cedat anuale şi implicit variaţia anuală a tarifelor cauzată de cedarea câştigurilor de eficienţă.

 

Totodată, vor fi considerate considerate justificate şi se recunosc în tarifele de distribuţie investiţiile efectuate de operatorii licenţiaţi în conformitate cu planul de investiţii aprobat de ANRE. Pentru a fi recunoscute în venitul reglementat al operatorului, investiţiile sunt prognozate pe întreaga perioadă de reglementare şi aprobate în prealabil de către ANRE. 

Echipamentele de măsurare vor fi incluse în categoria costurilor de capital şi rentabilitatea acestuia care se recuperează prin venitul reglementat permis într-un an al perioadei de reglementare (costuri de tip CAPEX), cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii. Având în vedere durată de utilizare a echipamentelor de măsurare, precum şi faptul că aceste echipamente sunt parte integrantă a reţelei de distribuţie, se propune aplicarea unui tratament unitar prin includerea costurilor aferente în categoria costurilor de tip CAPEX.

Se propune, totodată, stabilirea unor reguli referitoare la recunoaşterea costurilor operatorilor de distribuţie cu privire la contractele încheiate cu operatorii economici afiliaţi. ANRE propune introducerea de reguli cu privire la recunoaşterea costurilor aferente contractelor de prestări servicii încheiate de operatorii de distribuţie cu operatorii economici afiliaţi, având în vedere prevederile conţinute în Condiţiile cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, cu privire la încheierea contractelor prin proceduri concurenţiale, transparente şi nediscriminatorii, precum şi prevederile metodologice referitoare la condiţiile de recunoaştere a costurilor (necesare, oportune, justificate şi care să reflecte condiţiile pieţei).

Recunoaşterea în veniturile reglementate a costurilor cu consumul tehnologic se va realiza în baza unui plan de reducere a consumului tehnologic propus de operatorii de distribuţie la începutul perioadei de reglementare şi aprobat de ANRE, a mai propus reglementatorul.

„Prin impunerea unui trend descrescător al consumului tehnologic recunoscut în tarifele de distribuţie se are în vedere impulsionarea operatorilor de a realiza investiţii în modernizarea sistemelor de distribuţie şi de a lua toate măsurile necesare din punct de vedere operaţional pentru diminuarea consumului tehnologic înregistrat anual. Totodată, se va acorda o atenţie sporită preţului de achiziţie a gazelor naturale considerat justificat pentru acoperirea consumului tehnologic, prin comparare cu alte valori înregistrate pe piaţă”, mai arată nota de fundamentare.

ANRE aşteaptă propuneri şi observaţii pe această temă la până la data de 30 mai 2018.

SURSA: Agerpres