In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din 8.04.2000, s-a aprobat majorarea capitalului social cu 41.141.080 mii lei, prin includerea diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului. In aceste conditii, capitalul social devine 58.281.780 mii lei (nu exista avizul CNVM pana in acest moment pentru aceasta majorare), numarul actiunilor ramane nemodificat (685.668 actiuni), dar valoarea nominala a unei actiuni se majoreaza de la 25.000 lei la 85.000 lei/actiune.
Actionarii semnificativi sunt: Asociatia salariatilor Prodplast, care detine 38,99% din capitalul social, Finnoe Company Limited Cipru 12,33%, iar SC Ghesaf Trade SRL Bucuresti, 5,01%.
Anul trecut, societatea a realizat o cifra de afacerri de 210.333 milioane lei, care este cu 30% mai mare decat cea din 1998 si un profit net de 13.717 milioane lei, in crestere cu peste 112% fata de valoarea din anul precedent. La 31.12.1999, valoarea totala a pasivului era de 106.876 milioane lei, din care capitalurile proprii reprezentau 81.201 milioane lei, iar datoriile totale 25.458 milioane lei.
Profitul net de 13,7 miliarde lei a fost repartizat astfel: 1,051 miliarde lei la rezerve legale, 5 miliarde lei la fond de dezvoltare, 5,6 miliarde lei la rezerve statutare, 2,057 miliarde lei la dividende. A fost aprobat programul de productie si BVC pe anul 2000, care cuprinde: venituri totale de 287 miliarde, cheltuieli totale de 272 miliarde si un rezultat net de 14,7 miliarde lei. Rezultatele financiare la sfarsitul primului trimestru sunt foarte bune, societatea reusind obtinerea unui profit net de 5,7 miliarde lei, care este cu 168% mai mare decat cel realizat pe perioada similara a anului 1999, si a unei cifre de afaceri de 66,8 miliarde lei.
La sfarsitul lunii martie, principalii indicatori aveau valorile: marja neta a profitului de 8,52% (6,52% in 1999), rata de profitabilitate a activelor 5,10%, rata curenta a lichiditatii 212%. Se remarca valoarea redusa a gradului de indatorare, de 28%, fata de 31,35% in 1999 si 23,57% in 1998. Valoarea contabila a unei actiuni la 31.03.2000 era de 127.195 lei/actiune. Pe termen mediu si lung, tendinta de evolutie a pretului a fost crescatoare, reflectata si de valorile medii ale pretului de inchidere; astfel inchiderea curenta (39.100 lei/actiune) este cu 65% mai mare decat valoarea medie a ultimelor 200 de sedinte. Pe data de 19 mai s-a inregistrat pretul maxim istoric de tranzactionare, de 46.000 lei/actiune.
Obiectul de activitate principal consta in producerea si comercializarea pe piata interna si externa a prelucratelor din mase plastice si a complexelor acestora cu alte materiale, a articolelor de uz medical din materiale plastice, produselor alimentare si nealimentare, executarea si comercializarea de stampile si clisee de imprimare.