Așadar, eurodeputații au făcut mai multe propuneri cu privire la spațiul Schengen. Este vorba despre un proiect de raport privind reforma Codului Frontierelor Schengen. Acesta a fost adoptat cu 39 de voturi „pentru”, 13 „împotrivă” și 12 abțineri.

Totodată, au autorizat începerea negocierilor cu Consiliul cu 49 de voturi „pentru”, 14 „împotrivă” și 0 abțineri. Propunerea urmărește să clarifice normele, să consolideze libera circulație în UE și să introducă soluții specifice pentru amenințările reale.

Amintim că aceste propuneri au venit ca răspuns la controalele tot mai permanente la frontierele din cadrul spațiului Schengen.

Eurodeputații au făcut mai multe propuneri cu privire la spațiul Schengen

Deputații europeni doresc să asigure un răspuns coerent al UE în cazul unor urgențe de sănătate publică transfrontalieră de mare amploare, permițând restricții temporare la intrarea în spațiul Schengen, dar exceptarea de la acestea a cetățenilor UE, a rezidenților pe termen lung și a solicitanților de azil.

Ca o alternativă la controalele la frontieră, noile reguli ar promova cooperarea polițienească în regiunile de frontieră. În cazul în care, în timpul patrulelor comune, sunt depistați persoane ai țărilor terțe cu statut neregulamentar și există dovezi că au sosit direct dintr-o altă țară din UE, aceste persoane pot fi transferate în țara respectivă. Deputații europeni doresc să excludă mai multe categorii, inclusiv minorii neînsoțiți, din aceste returnări.

Deputații europeni propun criterii clare

Deputații europeni propun criterii clare pentru impunerea de controale la frontieră ca răspuns la amenințări grave care pun în pericol funcționarea spațiului Schengen.  Potrivit acestora, ar trebui să existe un motiv justificat, precum o amenințare „identificată și imediată” de terorism, cu limite de timp mai stricte pentru controalele la frontieră ca răspuns la amenințări previzibile, până la un maxim de optsprezece luni.

În cazul în care amenințarea persistă, ar putea fi autorizate mai multe controale la frontieră printr-o decizie a Consiliului. Propunerile ar permite reintroducerea controalelor la frontieră în mai multe țări. Sunt vizate momentele în care Comisia primește notificări cu privire la o amenințare deosebit de gravă.

Potrivit propunerii, amenințarea ar trebuie să afecteze simultan majoritatea țărilor, pentru o perioadă de până la doi ani. Simultan, deputații europeni propun eliminarea din propunere a anumitor concepte legate de migrație.