Sumele ce vor fi alocate de la bugetul de stat/bugetul asigurărilor de şomaj, în 2012 şi 2013, în urma acestor disponibilizări, vor fi de 5,126 milioane lei, respectiv 2,563 milioane lei, conform notei de fundamentare a proiectului de Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772 /2011 privind aprobarea listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea MECMA la care se efectuează concedieri colective în anul 2011, anunță Agerpres.

Persoanele disponibilizate vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Scopul acestei măsuri este, conform notei de fundamentare, eficientizarea activităţii societăţii.

Impactul macroeconomic al măsurii va fi, potrivit aceluiaşi document, continuarea procesului de dezvoltare a unităţilor viabile şi de restructurare a activităţilor fără potenţial de dezvoltare şi eficienţă economică, iar cel asupra mediului de afaceri asigurarea pieţei de cărbune energetic şi a pieţei de energie electrică şi termică la un preţ competitiv.

Te-ar putea interesa și: