Se caută proiecte pentru infrastructura turistică! UE pune la dispoziţie peste 230 de milioane de euro cu scopul ca Romånia să devină un punct de atracţie pentru cei care doresc să călătorească.

Cårcotaşul Mihai Găinuşă este unul dintre beneficiarii fondurilor europene. „Am ridicat la Cheia o pensiune turistică cu opt camere, accesånd fondurile SAPARD. La o jumătate de an după ce am depus cererea, a sosit prima tranşă de bani. Nu a fost uşor. Ne-am izbit de birocraţia de la noi, care s-a suprapus peste cea europeană. Au fost multe nopţi nedormite şi multe drumuri la Tårgovişte, unde era oficiul care gestiona fondurile pentru zona respectivă“, ne-a spus Găinuşă. Acesta susţine că cele 80.000 de euro primite din fondurile de preaderare au reprezentat numai o treime din investiţia totală. „Fiindcă nu ştiam care sunt cheltuielile eligibile, ne-am trezit că trebuie să scoatem mai mulţi bani din buzunar decåt am planificat“.

Cei care doresc să construiască sau să modernizeze pensiuni sau hoteluri primesc de această dată sprijin financiar mai consistent, prin intermediul primelor fonduri structurale repartizate Romåniei pentru acest domeniu. Alocarea financiară, în intervalul 2007-2013, pentru domeniul de intervenţie „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice“ este de 330.019.069 euro, din care 231.013.349 euro din Fondul European de Dezvoltare Regională. Cea mai mare sumă este repartizată regiunii Nord-Est (37,7 milioane de euro), iar cea mai mică, pentru Bucureşti-Ilfov (20,47 milioane de euro).

Cine este eligibil şi pentru ce

UE acordă fonduri pentru modernizarea şi extinderea structurilor de cazare şi a utilităţilor conexe, crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente, dezvoltarea turismului balnear, valorificarea potenţialului turistic montan etc. Pot solicita finanţare întreprinderile mici şi mijlocii din domeniul turismului şi/sau activităţi conexe, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, unităţile administrativ-teritoriale/autorităţi ale administraţiei publice locale etc.

Finanţarea nerambursabilă, între 40% şi 60%

În cazul întreprinderilor mijlocii din domeniul turismului şi/sau activităţi conexe, finanţarea nerambursabilă din fonduri structurale reprezintă maximum 60% din cheltuielile eligibile ale proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov, care beneficiază de maximum 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Pentru unităţile administrativ-teritoriale care au un buget anual mai mare de zece milioane de euro şi peste 5.000 locuitori, parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale şi ONG-uri, se asigură finanţare nerambursabilă din fonduri structurale în proporţie de maximum 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov, care beneficiază de cel mult 40% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Sunt necesare următoarele acte: cererea de finanţare, statutul organizaţiei solicitante, certificatul de la Registrul Comerţului, bilanţul contabil aferent întregului an fiscal precedent datei la care se depune cererea de finanţare, studiu de fezabilitate, declaraţia de eligibilitate etc. Dosarele se depun la agenţiile pentru dezvoltare regională aferente zonelor respective, fără limită de timp.