Toate aceste măsuri vor fi reunite sub un mecanism generalizat, numit „tichetul pentru sănătate”, prin care se urmărește diminuarea practicilor actuale de suprautilizare a serviciilor medicale. Concret, tichetul presupune ca fiecare asigurat să participe cu o contribuție personală la plata serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, atunci când beneficiază efectiv de acestea.Implementarea tichetului pentru sănătate are loc corelativ cu reconfigurarea  pachetului general de servicii medicale şi redefinirea mecanismelor de plată a furnizorilor, astfel încât să se asigure o convergenţă a stimulentelor din sistemul de sănătate pentru atingerea scopurilor dorite.”, se arată în nota de revizuire, aprobata de prim-ministrul Emil Boc.

Cât te va costa să fii bolnav

Pentru o consultație la medicul de familie, contribuția personală va fi de 5 lei. Medicii vor avea program de 7 ore pe zi la cabinet, iar pachetul de bază de servicii medicale nu va mai presupune vizite la domiciliu din partea acestora, în timpul programului. Bolnavii care vor avea nevoie de astfel de vizite acasă, în afara celor șapte ore de lucru, vor plăti  15 lei.

Nici la ambulatoriul clinic, explorările funcţionale nu vor mai fi gratuite, întrucât nu vor mai face parte din lista serviciilor decontate separat. Bolnavii vor plăti 10 lei pentru fiecare consultaţie la medicul de specialitate din ambulatoriu, iar o vizită la domiciliu efectuată în afara programului de lucru al medicului va costa 20 de lei. Pentru serviciile de recuperare-reabilitare din ambulatoriu, contribuţia personală va fi de 50 de lei pe cură de tratament (cel mult 10 zile cu 4 proceduri pe zi).

În ambulatoriul de specialitate paraclinic, se vor elimina din pachetul de servicii decontate investigaţiile paraclinice pentru care au existat sub 100 de cazuri anual, în ultimii doi ani. Aici, propunerile pentru mecanismele noi de plată sunt: contribuţie personală de un leu pentru orice investigație, 5 lei pentru serviciile de tip Rx si alte explorări imagistice și 25-200 lei pentru investigaţii de înaltă performanță.

Pentru asistența spitalicească, se prevede plata a 20 lei pe consultaţie la structurile de urgențe ale spitalelor. Dacă va avea nevoie de internare, bolnavul va plăti 10 lei pe episod de spitalizare de zi (servicii sau caz rezolvat). În cazul efectuării unor învestigaţii de înaltă performanță, se vor adăuga și coplăţile aferente acestora, de 50 lei per episod de spitalizare.

Medicii de pe Ambulanță nu vor mai putea elibera concedii medicale pentru pacienți, iar consultația la domiciliu efectuată de aceștia va costa 25 de lei.

Plafonul maxim aferent tichetului pentru sănătate va fi de 600 de lei per pacient anual, iar după atingerea acestuia, nu se va mai plăti niciun fel de contribuție personală la serviciile cu tichete de sănătate.

Copiii si vârstnicii nu vor suporta aceste costuri suplimentare, deoarece pentru aceste categorii, tichetele pentru sănătate vor fi suportate de la bugetul de stat sau din alte fonduri similare.

Un pacient mediu nu va atinge plafonul maxim

O simulare facută de Guvern pe propunerile de contribuție personală arată un nivel de aproximativ 350 lei pe an pentru  un pacient mediu, care a beneficiat de următoarele servicii medicale: 2 episoade de spitalizare continuă, 2 episoade de spitalizare de zi, 6-8 vizite la medicul de familie, 4 vizite la medicul specialist, 1 vizita la domiciliu a unui furnizor, 10 analize de laborator, o investigație radiologică și o investigație de înaltă performanță.

În nota de revizuire sunt menționate câteva dintre contribuțiile personale în vigoare din unele țări din Europa de Vest și de Est. În Franta, 20% din valoarea spitalizării este plătită de pacient, până la un plafon maxim de 30 de zile de spitalizare. În Ungaria, contribuția a fost introdusă în 2007 și presupune plata a cel mult 2 euro pentru o zi de spitalizare și 4 euro pentru serviciile de urgență. În Bulgaria, se percep două taxe fixe, de 1% și 2% din salariul minim pe economie pentru consultaţii în ambulatoriu, respectiv pentru ziua de spitalizare, dacă spitalizarea nu depășește 10 zile.

Prin introducerea tichetului de sănătate se vizează creșterea eficienţei la nivelul sistemului de sănătate, responsabilizarea cetăţenilor pentru propria sănătate, creşterea resurselor financiare la nivelul sistemului, plata în funcţie de performanţă a furnizorilor, alocarea resurselor funcţie de nevoia pacientului și dezvoltarea sistemului de asigurări voluntare, private de sănătate.