Astfel, Secţia pentru judecători a CSM a adoptat o hotărâre prin care au fost stabilite, cu caracter de recomandare, o serie de măsuri de organizare a activităţii instanţelor.

Printre deciziile luate se numără amânarea dosarelor care nu sunt urgente pentru luna aprilie, evitarea aglomerării în sălile de judecată, desfăşurarea proceselor în şedinţe nepublice sau efectuarea audierilor prin videoconferinţă, relatează agerpres.

De asemenea, CSM recomandă evitarea aglomerărilor de persoane în incinta şi în zona în care sunt situate instanţele judecătoreşti, precum şi evitarea deplasării persoanelor implicate în activităţi judiciare, sens în care desfăşurarea activităţii în instanţele judecătoreşti, până la data de 31 martie 2020 inclusiv, va avea în vedere următoarele repere:

*În cauzele aflate pe rol în perioada menţionată, se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte. La fixarea orelor se va ţine seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea sălilor de şedinţă.

*În acest context, la nivelul fiecărei instanţe se va efectua o analiză pentru a fi stabilite cauzele care vor fi judecate în perioada menţionată.

*În celelalte cauze, cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, se va fixa primul termen de judecată începând cu luna aprilie 2020 sau, după caz, se va proceda la preschimbarea termenelor de judecată acordate în luna martie, pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor.

*Dispoziţiile de la punctul 3 nu sunt aplicabile în cauzele urgente, inclusiv în cauzele penale în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.

*În cauzele care vor fi judecate în perioada menţionată, instanţele vor proceda, în măsura în care este posibil, la audierea în sistem de videoconferinţă şi, în vederea protejării sănătăţii publice, vor evalua posibilitatea declarării şedinţei nepublice.

*Accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă.

*Instanţele vor recomanda depunerea înscrisurilor prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax), urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie transmis prin poştă, dacă este solicitat.

*În măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea înscrisurilor în condiţiile prevăzute, instanţele vor asigura depunerea personală a acestora cu permiterea accesului în sediul instanţei a maximum două persoane concomitent.

*Primirea actelor de procedură se va realiza de persoanele desemnate, într-un spaţiu situat, în măsura în care este posibil, cât mai aproape de intrarea în incinta instanţei.

*Circuitul documentelor se va realiza astfel încât un număr cât mai redus de persoane să fie implicat.

*Pentru persoanele care asigură desfăşurarea activităţii la sediul instanţei, se vor lua măsuri de protecţie corespunzătoare. La nivelul fiecărei instanţe se va stabili modalitatea concretă în care fiecare categorie de personal îşi va desfăşura activitatea, inclusiv prin prestarea activităţii de la domiciliu, cu acordul conducerii instanţei şi cu obligaţia de a se prezenta de îndată la sediul instanţei, la solicitarea preşedintelui instanţei.

*Preşedinţii instanţelor judecătoreşti pot lua orice alte măsuri pe care le consideră necesare, în scopul prevenirii transmiterii Coronavirus.

*Conducerea instanţelor va proceda la popularizarea măsurilor dispuse, prin afişarea în locuri publice, pe pagina de internet a instanţei şi în mass-media de la nivel local. De asemenea, aceste măsuri se vor comunica baroului de avocaţi şi parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti.

*Până la data de 31 martie 2020 inclusiv, se suspendă toate workshop-urile, conferinţele, seminariile şi orice alte întâlniri profesionale la care urmează să participe judecătorii şi personalul auxiliar al instanţelor judecătoreşti, urmând ca o reevaluare a situaţiei să fie realizată în funcţie de evoluţia situaţiei la nivel naţional.

De asemenea, Secţia pentru procurori a emis marţi o circulară către Parchetul General, DNA, DIICOT şi parchetele de pe lângă curţile de apel, cuprinzând mai multe recomandări.

*Suspendarea temporară a programului nemijlocit cu publicul, urmând ca activitatea de primire de sesizări, cereri, memorii să fie asigurată prin mijloace alternative.

*Suspendarea programului de audienţe organizat de către conducătorii unităţilor de Parchet.

*Adaptarea programului de activitate al procurorilor din compartimentul judiciar la programul stabilit de către instanţele judecătoreşti.

*Să se solicite Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi Centrelor de reţinere şi arestare preventivă să prezinte la unităţile de Parchet persoane aflate sub puterea unei măsuri preventive privative de libertate doar în condiţiile în care au fost admise după efectuarea triajului epidemiologie efectuat de personalul medical.

*Să se evite organizarea şi participarea procurorilor şi personalului auxiliar de specialitate la activităţile de formare profesională, deplasări interne şi externe.

*Evaluarea necesităţii efectuării anumitor activităţi procesuale care implică prezenţa mai multor persoane prin raportare doar la urgenţa activităţii.

*Luarea unor măsuri suplimentare de igienizare la nivelul sediilor unităţilor de Parchet.