Ministerul Finanțelor a publicat, în sfârșit, în Monitorul Oficial, la mai bine de o lună de la momentul oficializării, procedura detaliată a mecanismului amnistiei fiscale pentru datornicii cu datorii mai mici de un milion de lei, precum și toate documentele necesare.

Astfel, beneficiul promis de Finanțe vizează persoanele juridice, persoanele fizice sau entitățile fără personalitate juridică ce au datorii bugetare principale restante la finele lui 2018 sub un milion de lei, dar și persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituțiile publice cu astfel de restanțe peste un milion de lei.

Principalele restanțe pentru care se poate cere anularea accesoriilor sunt obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, la care se adaugă obligațiile bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv.

În plus, vizate sunt obligațiile bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi stinse până la această dată, dar și obligațiile bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, și cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale aflată în derulare la data de 8 august 2019.

Avantajele pentru cei vizați pot consta în anularea unor dobânzi, penalități și alte accesorii de plată ale restanțelor de la finele anului trecut și amânarea la plată a accesoriilor respective, până când se soluționează cererea, dar maxim până la 16 decembrie 2019.

Iar consecința este că nu se vor face executări silite. Astfel, termenul-limită pentru a obține anularea și pentru a plăti datoriile principale este 16 decembrie 2019. Pentru a putea beneficia de prevederile actului normativ publicat în Monitorul Oficial, trebuie parcurse mai multe etape:

Primul pas constă în depunerea la Fisc, personal, prin poștă sau prin Spațiul Privat Virtual (SPV), a unei notificări  în acest sens. În cinci zile, organul fiscal va comunica ce datorii are contribuabilul  și certificatul de atestare fiscală – vor exista și trei zile suplimentare pentru eventualele neconcordanțe.

Ulterior, organul fiscal va dispune amânarea la plată a accesoriilor, precum și oprirea eventualelor executări silite pentru acele datorii, iar datornicul va trebui să ceară anularea obligațiilor de plată, până cel târziu pe 16 decembrie, timp în care vor trebui plătite datoriile principale.

Trebuie menționat că dacă nu se plătesc datoriile principale, anularea accesoriilor nu va fi dispusă.