„Familiile cu domiciliul într-una dintre localitățile situate pe teritoriul Rezervației Biosferei ‘Delta Dunării’, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, beneficiază de reducerea cu 50% din taxa/tariful pentru serviciul public de salubrizare, energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă furnizată din rețeaua publică, pentru consumurile casnice menajere, în limita unor consumuri normate pe familie, stabilite de către consiliile locale”, potrivit unui amendament adoptat în comisiile de administrație și buget din Camera Deputaților.

De asemenea, proiectul prevede că diferențele de taxă/tarif aferente serviciului public de salubrizare se suportă de la bugetul de stat, ca anexă la legea anuală de aprobare a bugetului de stat, în baza necesarului de sume transmis de Consiliul județean Tulcea.