Noul proiect se numește „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” și se desfășoară la Bistrița-Năsăud. Acolo se oferă vouchere de 5.000 de euro persoanelor cu dizabilități, care îndeplinesc criteriile necesare impuse.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa-Năsăud (AJOFM) este partener al proiectului cofinanțat de Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.

Cui se adresează proiectul de la Bistrița-Năsăud?

Scopul proiectului respectiv este asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, informaţional şi comunicațional pentru sporirea șanselor pe piața liberă a muncii.

Noul proiect vizează:

  • – șomerii și persoanele inactive cu dizabilități, în special lucrătorii vârstnici (55-64 ani);
  • – persoanele cu dizabilități non-NEET șomere;
  • – persoane inactive;
  • – persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care beneficiază de măsuri active de ocupare;

Vouchere de peste 20.000 de lei pentru românii cu dizabilități

Oamenii respectivi vor primi subvenții sub formă de vouchere pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. De asemenea, se pot achiziționa și alte dispozitive speciale, dar trebuie să fie recomandate de medicul specialist.

Dacă dispozitivele necesare sunt mai scumpe decât valoarea voucherului, diferenţa este suportată de beneficiar sau reprezentantul său legal.

Voucherele au o valoare de maxim 23.000 lei și pot fi accesate de persoanele care îndeplinesc toate condițiile următoare:

  • – au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;
  • – se află în căutarea unui loc de muncă şi nu au un loc de muncă în prezent;
  • – au vârsta între 18 şi 65 ani, inclusiv elevi şi studenţi;

Persoanele cu dizabilități care vor să primească un voucher trebuie să se prezinte la AJOFM BN (Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa-Năsăud), acolo se vor înregistra ca fiind în căutarea unui loc de muncă.

Toți oamenii interesați trebuie să participe la cel puțin două activităţi de informare, consigliere și mediere (ativitatea de mediere fiind OBLIGATORIE). Apoi se depun actele necesare la DGASPC, iar direcțiile județene vor transmite către ANDPDCA centralizatorul cu cererile depuse, conform bistriteanul.ro.