Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a pus vineri în dezbatere publică un proiect de ordonanță ce are scopul de a stimula creșterea ratei de renovare a blocurilor. Autoritățile își propun astfel creșterea numărului de activități pentru care se pot primi bani de la stat și care vizează creșterea eficienței energetice a imobilelor de locuințe.

Se vor putea obține bani de la stat pentru lucrări de modernizare a instalațiilor de iluminat din spațiile comune ale blocului pentru montarea sau înlocuirea sistemelor de ventilație și pentru înlocuirea ascensoarelor sau a instalațiilor electrice și de apă. De asemenea, elaborarea documentației va putea fi finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Menționăm că, proiectul de ordonanță trebuie să fie mai întâi adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial pentru a putea fi aplicat.

Lista extinsă pentru lucrările de renovare a blocurilor

Pe lângă lista de lucrări deja eligibile, vor mai putea fi ceruți bani și pentru:

– lucrări care au ca scop asigurarea calității aerului interior prin montarea/ repararea/ înlocuirea instalației de ventilare (inclusiv a spațiilor comune), respectiv prevederea de soluții de ventilare mecanică cu recuperare de căldură cu performanță ridicată, centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată;

– lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în spațiile de utilizare comună ale clădirii;

– montarea de sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;

– implementarea sistemelor de reglare și automatizare a clădirilor/ sistemelor de management a energiei clădirilor (BEM), inclusiv a sistemelor de răcire, care permit gestionarea eficientă a energiei pentru utilizatorii finali;

– pentru clădirile rezidențiale supuse unei renovări majore, cu mai mult de zece locuri de parcare, instalarea infrastructurii de cablare, respectiv conducte pentru cabluri electrice, pentru fiecare loc de parcare, care să permită instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice.

Ce lucrări de reabilitare termică a anvelopei sunt propuse?

Față de lista actuală de lucrări de reabilitare termică a anvelopei, prin acest proiect este propusă introducerea următoarelor lucrări eligibile:

– izolarea termică a fațadei – partea vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate;

– izolarea termică a planșeelor sau a pereților dintre spațiul încălzit și alte spații comune neîncălzite;

– asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a anvelopei clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii.