Primarul Clotilde Armand face mișcarea momentului în plină criză a prețurilor și a facturilor. Edilul propune Consiliului Local al Sectorului 1 să adopte, în şedinţa de joi, un proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a cotei de contribuţie ce revine asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică şi recuperarea acestor sume din fondul de reparaţii sau printr-o taxă.

Mai exact, conform proiectului de hotărâre propus de edil, asociația de proprietari ar urma să plătească 10% din valoarea lucrărilor de intervenţie executate pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

„Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari în cuantum de 10% din valoarea lucrărilor de intervenţie executate pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cofinanţate prin Programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe la nivelul Sectorului 1”, prevede proiectul de hotărâre.

În ceea ce privește sumele, proiectul arată că acestea vor fi recuperate din fondul de reparaţii sau printr-o taxă de reabilitare termică. În același timp, cheltuielile aferente lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice vor fi suportate integral de proprietarii acestora în cazul apartamentelor cu destinaţie de locuinţă în proprietatea persoanelor juridice din Sectorul 1 şi al celor care constituie spaţii comerciale sau cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în proprietatea persoanelor fizice sau juridice din Sectorul 1.

Proiectul de hotărâre propus de Clotilde Armand mai prevede și ca pentru recuperarea sumelor avansate din bugetul local pentru asigurarea cotei din valoarea lucrărilor de intervenţie să se instituie taxa de reabilitare termică în sarcina proprietarilor de apartamente (persoane fizice) cu destinaţia de locuinţă.

O nouă taxă pentru bucureștenii din Sectorul 1

Edilul anunță că taxa de reabilitare termică ar urma să fie achitată în maxim 10 ani, calculaţi de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi se va face în rate egale, la termenele de plată a impozitelor pe clădiri, până pe 31 martie, respectiv 30 septembrie ale fiecărui an fiscal.

De menționat este faptul că în cazul proprietarilor apartamentelor cu destinaţie de locuinţă în proprietatea persoanelor juridice şi al celor care constituie spaţii comerciale sau cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în proprietatea persoanelor fizice şi juridice din Sectorul 1, taxa de reabilitare termică se va achita începând cu data încheierii procesului-verbal de recepţie, la terminarea lucrărilor, în rate egale, până pe 31 martie, respectiv 30 septembrie, în termen de 5 ani fiscali, mai arată proiectul.

O altă prevede o reprezintă ca în situaţia în care taxa de reabilitare termică este instituită ulterior datei de 31 martie, plata acesteia pentru anul în curs se va face până pe 30 septembrie.

Proiectul propus de Clotilde Armand mai arată că sumele din bugetul local al Sectorului 1 pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari sunt considerate cheltuieli de natură socială şi nu se recuperează de la următoarele categorii de persoane fizice: cetăţeni cu handicap sau familii cu handicap aflate în întreţinere; persoane singure/familii care în ultimele trei luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie; veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora; pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie.

În ceea ce privește obligațiile proprietarilor, aceștia vor fi nevoiți să depună la sediul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 o declaraţie fiscală privind stabilirea taxei de reabilitare termică, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.