Acum, cei care au în grijă o persoană pot beneficia, în funcție de situație, de indemnizație de asistent personal, indemnizație pentru îngrijitorul informal, concediu de îngrijitor pentru persoane grav bolnave și de concediu pentru îngrijirea bolnavului de cancer.

Ce este indemnizația pentru asistentul personal

Această soluție există de mai mult timp în legislație și de referă la îngrijirea unei persoane cu handicap, indiferent de vârsta acesteia. Potrivit Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistentul personal al persoanei cu handicap grav este “persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap”.

Conform legii, părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare.

Valoarea indemnizației lunare este egală cu cea a salariului net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, adică puțin peste 1.500 de lei.

Ce este indemnizația pentru îngrijitorul formal

Luna aceasta, odată cu oficializarea Legii 355/2022, a apărut o nouă soluție pentru îngrijirea de persoane, și anume posibilitatea de a deveni îngrijitor informal, adică necalificat, ce are grijă de persoanele vârstnice din familie (și nu numai) și care are posibilitatea de a lucra cu normă parțială și să primească o indemnizație.

Conform Legii 292/2011, îngrijitorul formal este persoana necalificată, membru al familiei, rudă sau orice altă persoană, care asigură îngrijirea personală, respectiv ajutorul pentru efectuarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice de către persoana care și-a pierdut autonomia funcțională.

Legea 355/2022 prevede că îngrijitorul informal are dreptul, pe lângă un program de lucru redus, de o jumătate de normă, și la o indemnizație echivalentă cu jumătate din salariul de bază brut al îngrijitorului la domiciliu, în baza unui contract încheiat cu serviciul public de asistență socială.

În acest an, salariul de bază brut al îngrijitorului la domiciliu pentru gradația 0 este de 2.535 lei. Prin urmare, indemnizația brută acordată îngrijitorilor informali care muncesc și au, în același timp, grijă de o persoană vârstnică ar fi de 1.268 de lei.

Concediu de îngrijitor pentru persoanele grav bolnave

Altă soluție apărută în acest an îi vizează pe cei ce trebuie să îngrijească o persoană este concediul de îngrijitor pentru persoanele grav bolnave. Concediul de îngrijitor este stabilit de Legea nr. 283/2022 și poate avea o durată de cel mult cinci zile lucrătoare pe an.

Acesta trebuie acordat de către angajator, la cerere, salariaților care îngrijesc ori sprijină o rudă sau o persoană ce stă în aceeași gospodărie cu aceștia, cu probleme grave de sănătate.

Rude sunt considerate fiul, fiica, mama, tatăl sau soțul ori soția unui salariat. Concediul de îngrijitor nu afectează perioada de concediu de odihnă. Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă, se poate stabili o durată mai mare decât cea amintită.

Despre concediul pentru îngrijirea bolnavilor de cancer

Concediul medical pentri îngrijirea bolnavilor de cancer este ultima soluție apărută în acest an în domeniul îngrijirii de persoane.

Conform Legii 24/2022, “beneficiază de concediu și indemnizație pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoțește pe acesta la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de medicul specialist”.

Durata maximă a acestui concediu este de 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient.

Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice este de 85% din baza de calcul, mai exact media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, și este suportată integral din bugetul de stat.