ASF anunță posibilitatea suspendării efectelor contractului RCA

În urma discuțiilor cu transportatorii, ASF a identificat anumite soluții pe care leva implementa în perioada imediat următoare.

Formula de calcul actualizată a primei recomandate pentru categoria de asigurați cu risc ridicat, atât persoane fizice, cât și juridice, care dețin autovehicule de transport cu o masă maximă autorizată mai mare de 16 tone, a devenit operațională.

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) a emis deja mai multe oferte pe baza noii formule de calcul.

Proiectul de lege pentru implementarea dispozițiilor Directivei 2021/2118/CE, care a fost deja înregistrat în Senatul României, cuprinde următoarele măsuri:

1. Posibilitatea suspendării efectelor contractului RCA
2. Certificatul de daunalitate
3. Monitorizarea electronică prin rețeaua de camere de supraveghere în trafic a valabilității RCA

Proiectul urmează să treacă prin etapele necesare, în procesul legislativ.

Prima RCA va putea fi plătită în rate

Aceste amendamente urmează să fie introduse în cadrul proiectului legislativ menționat anterior:

1. Efectuarea plății primei RCA în rate, indiferent de nivelul acesteia.
2. Posibilitatea diminuării valorii primei prin introducerea franșizei, plătibilă doar în caz de daună.
3. Alte elemente referitoare la reducerea efortului financiar al potențialilor asigurați.

Procesul de revizuire a Normei nr. 20/2017 a fost inițiat de către ASF, ca urmare a modificărilor anticipate prin proiectul de lege privind transpunerea Directivei 2021/2118/CE.

Pentru proiectul de Lege se preconizează un termen de elaborare de aproximativ 30 de zile după publicarea în Monitorul Oficial al României. Implementarea dispozițiilor este planificată să aibă loc într-un interval similar, respectiv 30 de zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României.

ASF a anunțat că va persista în identificarea și implementarea unor măsuri pe termen mediu și lung, menite să contribuie la stabilizarea pieței RCA și să asigure protecția drepturilor și intereselor consumatorilor, indiferent dacă aceștia sunt persoane fizice sau juridice.

ASF
Sigla ASF România / SURSA FOTO: Facebook

Ce este și ce rol are Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România este o instituție care are rolul de a reglementa și supraveghea piețele de asigurări, piața de capital, precum și instituțiile de pensii private. Principalele responsabilități ale ASF includ:

1. Supravegherea Pieței de Asigurări. ASF monitorizează activitatea companiilor de asigurări pentru a asigura buna funcționare a pieței, protejând în același timp interesele asiguraților.

2. Supravegherea Pieței de Capital. ASF reglementează și supraveghează activitatea pieței de capital, inclusiv a societăților listate la Bursa de Valori București, intermediarilor financiari, precum și a altor entități implicate în această piață.

3. Supravegherea Fondurilor de Pensii Private. ASF are responsabilitatea de a reglementa și supraveghea activitatea fondurilor de pensii private, asigurându-se că acestea respectă normele legale și oferă servicii adecvate participanților.

4. Protecția Consumatorilor. ASF are un rol important în protejarea intereselor consumatorilor pe piețele financiare. Aceasta implică informarea corectă a publicului, gestionarea reclamațiilor și asigurarea transparenței în activitatea instituțiilor financiare supravegheate.

5. Elaborarea Reglementărilor. ASF elaborează și actualizează reglementările necesare pentru buna desfășurare a activităților în domeniile sale de competență.

6. Cooperare Internațională. ASF cooperează cu alte organizații de supraveghere financiară la nivel internațional pentru a asigura o supraveghere coordonată și pentru a implementa cele mai bune practici în domeniul financiar.

ASF are un rol crucial în menținerea stabilității și integrității piețelor financiare din România, precum și în protejarea intereselor tuturor participanților în aceste piețe.