Pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu General din data de 23 august se va afla şi un proiect de hotărâre elaborat la propunerea Primarului General, Gabriela Firea, prin care se solicită aprobarea de principiu a Programului ,,Energie Verde pentru Spitalele Municipiului Bucureşti”. Prin acest program se doreşte implementarea unui sistem integrat Smart Energy şi realizarea de investiţii pentru autonomie şi eficienţă energetică pentru spitalele aflate în administrarea Municipiului Bucureşti, prin ASSMB.

„În prezent, ASSMB are în administrare 19 spitale amplasate pe întreg teritoriul Municipiului Bucureşti. Acestea au în utilizare instalaţii şi echipamente pentru producerea energiei termice, apă caldă curentă, precum şi energie electrică învechite din punct de vedere tehnic şi moral. Astfel, este necesară modernizarea şi eficientizarea procesului tehnologic de producere a energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum, prin introducerea unor metode moderne de producere a energiei prin centrale termice în cogenerare, centrale termice de trigenerare, panouri solare, panouri fotovoltaice, precum şi alte tehnologii cu utilizarea surselor regenerabile de energie”, a declarat Gabriela Firea.

Prin proiectul de hotărâre se solicită atât aprobarea de principiu a Programului „Energie verde pentru spitalele Municipiului Bucureşti”, cât şi împuternicirea ASSMB pentru realizarea, în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov, a studiului de oportunitate pentru implementarea proiectului.