Impactul absențelor nemotivate

În proiectul respectiv, articolul 28 prevede că pentru toți elevii din învățământul gimnazial și liceal, media anuală la purtare va fi redusă cu un punct la fiecare 40 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, a notat Edupedu.ro.

„(2) Pentru toţi elevii din învăţământul gimnazial şi liceal, la fiecare 40 de absenţe nemotivate pe an şcolar din totalul orelor de studiu sau la 20% absenţe nejustificate din numărul de ore pe an şcolar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct”, conform art. 28 din proiect.

Conform propunerii de ROFUIP 2024, pusă în consultare de Ministerul Educației, elevii vor primi o notă sau un calificativ la purtare în fiecare modul al anului școlar.

Aceste note vor contribui la calcularea mediei la purtare, care poate fi ajustată și în timpul anului școlar.

Prevederile actuale privind scăderea notei la purtare

Ministerul Educației a precizat că media la purtare rezultată la finalul anului școlar, ca medie a notelor acordate pentru fiecare interval de învățare, se va diminua în mod corespunzător pentru elevii care au înregistrat un număr de absențe nemotivate, conform reglementărilor în vigoare.

„Media la purtare rezultată la finalul anului școlar ca medie a notelor acordate pentru fiecare interval de învățare se diminuează în mod corespunzător, în cazul elevilor care au înregistrat un număr de absențe nemotivate, conform prevederilor în vigoare”, conform Ministerului Educației.

Sursă: Inquam Photos, Octav Ganea

Prevederile Ordinului nr. 3.797 din 8 martie 2023 se aplică în momentul prezent și stabilesc că pentru toți elevii din învățământul gimnazial și liceal, nota la purtare va fi redusă cu câte un punct pentru fiecare 20 de absențe nejustificate pe an școlar, în funcție de totalul orelor de studiu, sau pentru fiecare 10% absențe nejustificate din totalul orelor la o disciplină de studiu/modul de specialitate.

„(1^1) Pentru toţi elevii din învăţământul gimnazial și liceal, la fiecare 20 absenţe nejustificate pe an școlar, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct”, se arată în Ordinul nr 3.797 din 8 martie 2023.

Reguli pentru calificativele la purtare în învățământul primar

S-a stabilit că pentru toți elevii din învățământul primar, calificativul anual la purtare va fi redus gradual, de la Foarte bine la Bine, Suficient, Insuficient, pentru fiecare 20 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau pentru fiecare 20% absențe nemotivate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu.

„(1) Pentru toţi elevii din învăţământul primar, la fiecare 20 de absenţe nemotivate pe an şcolar din totalul orelor de studiu sau la 20% absenţe nemotivate din numărul de ore pe an şcolar la o disciplină de studiu, va fi scăzut calificativul anual la purtare, gradual, de la Foarte bine la Bine, Suficient, Insuficient”, se arată în document.

Este important de reținut că media 10 la purtare este o condiție obligatorie pentru bursele școlare în anul școlar 2024-2025.

În cazul în care elevii înregistrează mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună, aceștia nu vor mai primi bursa de excelență, merit, de reziliență, socială sau tehnologică pentru luna respectivă.