Viitorul Contract educațional conține mai multe obligații pentru părinți. Documentul a fost prezentat în proiectul noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

Viitorul Contract educațional conține mai multe obligații pentru părinți

De asemenea, a fost pus în consultare de Ministerul Educației. Potrivit documentului, participarea la ședințele cu părinții și ținuta decentă a copilului la școală se numără printre obligațiile părinților și reprezentanților legali.

Nerespectarea obligațiilor asumate de către părinți prin contractul educațional nu mai este verificată de comitetele de părinți, așa cum era până acum. Acest lucru trece în sarcina inspectoratelor școlare.

Conform proiectului, refuzul semnării contractului educațional atât de către părinte sau reprezentantul legal, cât și de către directorul unității de învățământ reprezintă contravenție. Astfel, se sancționează cu amenzi între 1.000 și 5.000 de lei.

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează, conform noului Contract educațional:

  • refuzul semnării contractului educațional de către părinte sau reprezentantul legal se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei;
  • refuzul semnării contractului educațional de către directorul unităţii de învăţământ, se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei.

În ultimul caz, poate fi aplicată și obligația de a presta activități în folosul comunităţii.

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) aplicat până acum prevedea că modul de îndeplinire a obligațiilor de către părinți este urmărit de către Comitetul de părinți.

Totuși, acest lucru va fi schimbat. Potrivit noilor prevederi, verificarea modului de respectare a prevederilor contractului educațional de către părți „se realizează din oficiu sau la sesizarea părintelui/reprezentantului legal/elevului major sau a directorului unității de învățământ preuniversitar”.

În cazul nerespectării prevederilor contractului educațional, inspectoratele școlare/inspectoratul școlar al municipiului București pot dispune aplicarea măsurilor sau sancțiunilor. Proiectul arată că sancțiunile vor fi aplicate conform prevederilor legale.

Parinti
SURSA FOTO: Dreamstime

Părinții vor fi obligați să respecte mai multe reguli

Noul proiect prevede mai multe obligații pentru părinți. Este vorba despre următoarele:

  • asigură comunicarea continuă și deschisă cu personalul unității de învățământ în vederea asigurării participării, în condiții optime, a copilului/elevului la procesul educațional;
  • își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor personale ale copilului/elevului minor, conform cerințelor Regulamentului UE nr.679/2016;
  • își exprimă acordul cu privire la acordarea serviciilor de consiliere școlară copilului/elevului, în situațiile prevăzute de cadrul legal;
  • să participe, on-line sau fizic, la ședințele de consiliere parentală și la ședințele cu părinții;
  • să asigure ținuta decentă a copilului/elevului în unitatea de învățământ conform regulamentelor în vigoare.