„A fost adoptată hotărârea de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii ‘Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe (judeţul Covasna)’.

Este vorba de un proiect de 11,5 kilometri în valoare totală a acestei investiţii de 355 de milioane de lei”, a declarat Ionel Dancă la finalul şedinţei de guvern.

S-a adoptat și deblocarea lucrărilor la un tronson important din proiectul de conectare a rezervelor de gaze naturale

„A fost adoptată o hotărâre de guvern pentru scoaterea temporară din Fondul forestier a unei suprafeţe de aproximativ două hectare pentru realizarea lucrărilor de către SN Transgaz în ceea ce priveşte conducta de transport de gaze naturale Ţărmul Mării Negre – Podişor”, a afirmat Ionel Dancă.

Ce alte acte au fost pe ordinea de zi

Proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 16 iulie 2020:

I. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru aprobarea Programului Naţional de racordare a populaţiei şi consumatorilor non-casnici la reţeaua inteligentă de distribuţie a gazelor naturale

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România

4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului Naţional de Acţiune privind implementarea Rezoluţiei 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Femeile, Pacea şi Securitatea pentru perioada 2020-2023

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 5153 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Deva, judeţul Hunedoara, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2020

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2020 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe”, judeţul Covasna

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil aflat în administrarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA a terenului în suprafaţă de 2,0083 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale Ţărmul Mării Negre – Podişor”

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului judeţului Vâlcea