Astfel, pentru Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC), rata plăţilor efective a crescut doar cu aproximativ 5% din august 2010 până în prezent, însă aceasta nu depăşeşte 16,9% din totalul de 15 miliarde de euro disponibili pentru România în perioada 2007-2013.
Şi în cazul Fondului Social European (FSE), România este pe ultimul loc în rândul statelor Uniunii Europene, cu o creştere a ratei plăţilor de doar 5,4% din august 2010 până în prezent.
Astfel, din totalul de 3.68 miliarde euro, România a reuşit să absoarbă doar 18,6%. Mai mult decât atât, Comisia Europeană a decis în luna februarie sistarea plăţilor pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), program finanţat prin FSE, astfel încât, rata absorbţiei va stagna în toată această perioadă cu consecinţe grave pentru viitoarele alocări bugetare de la Uniunea Europeană.
„Am subliniat încă din anul 2008 nevoia unei strategii coerente şi aplicarea unor măsuri urgente pentru a îmbunătăţi capacitatea administrativă în absorbţia fondurilor europene. La Bruxelles se discută despre grupul ţărilor care contribuie net la bugetul Uniunii și care vor reducerea finanţărilor în perioada 2014-2020 pentru ţări codaşe în absorbţia fondurilor” a declarat eurodeputatul Victor Boştinaru, membru în Comisia pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European.