Conform unui anunț publicat pe SEAP, Compania Naţională de Investiţii semnează contractul pentru construcția stadionului național de rugby „Arcul de Trumf” cu asocierea ACI Cluj- Dico-Tiganas Birou de Proiectare. Valoarea contractului este de 78.655.931,11 lei fără TVA, cote şi taxe, urmând ca, până la data organizării Campionatului European de Fotbal EURO 2020, la Bucureşti, stadionul să îndeplinească criteriile în vederea asigurării condiţiilor de antrenament pentru echipele participante. În perioada imediat următoare, va fi emis ordinul privind începerea serviciilor de proiectare şi obţinere a avizelor şi autorizaţiilor aferente construcţiei noii arene. „Cheltuieli pentru proiectare adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 2.976.987 LEI fara TVA; Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza: 81.533.734 LEI fara TVA; Capitolul 5 – Alte cheltuieli, respectiv Subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 1.414.140 LEI fara TVA; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016”, conform anunțului de licitație. 
Stadionul va avea o capacitate de 8.100 de locuri şi va îndeplini criteriile impuse de UEFA.