Transpunerea parțială a normelor UE în domeniul telecomunicațiilor limitează drepturile consumatorilor în aceste 16 state membre. Noile norme conferă consumatorilor din UE noi drepturi privind telefonia fixă, serviciile de telefonie mobilă și accesul la internet, de exemplu dreptul de a schimba operatorul de telecomunicații într o singură zi fără schimbarea numărului de telefon și dreptul la transparență în privința practicilor de gestionare a traficului de date utilizate de furnizorii de servicii de internet.
Normele respective asigură, de asemenea, o mai bună protecție a vieții private și a datelor cu caracter personal online.
Comisia și-a prezentat astăzi solicitările sub formă de „avize motivate”. Statele membre care nu implementează integral noua legislație riscă să fie deferite Curții de Justiție a UE și, eventual, să li se acorde sancțiuni financiare.
Cele 16 sate membre sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Spania.
eși procesul legislativ este în curs în toate statele membre ale UE, iar majoritatea acestora au comunicat Comisiei unele măsuri de implementare, numai șapte țări (Danemarca, Estonia, Finlanda, Irlanda, Malta, Suedia și Regatul Unit) au respectat termenul de 25 mai 2011 prevăzut pentru implementarea integrală.