Potrivit unui comunicat de presă transmis de Comisia Europeană, Executivul comunitar a îndemnat astăzi atât România cât și alte 12 state membre ale UE să îşi alinieze legislaţiile naţionale la modificările incluse în Directiva 2018/850 privind depozitele de deşeuri.

Este vorba despre directiva 2018/850 privind depozitele de deşeuri, care introduce restricţii privind depozitarea tuturor deşeurilor care pot fi reciclate sau valorificate energetic începând cu 2030.

Totodată, această directivă are ca scop limitarea proporției deşeurilor municipale trimise la depozitele de deşeuri la 10% până în 2035 şi introducerea de norme privind calcularea modului în care sunt atinse obiectivele privind deşeurile municipale.

În același timp, directiva impune ţărilor din UE să instituie un sistem eficace de control al calităţii şi de trasabilitate a deşeurilor municipale depozitate. Pactul verde european subliniază importanţa obiectivului ca Europa să rămână pe calea cea bună în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor sale de mediu.

Comisia Europeană a mai trimis și alte scrisori

De menționat este faptul că nu este pentru prima oară când Comisia Europeană face o astfel de mișcare. În octombrie 2020, Executivul comunitar a mai trimis o serie scrisori de punere în întârziere celor 13 state membre menţionate. La mai bine de jumătate de an distanță, aceasta a decis să le trimită avize motivate.

Trimiterea unui aviz motivat reprezintă a doua etapă a procedurii de infringement. În urma avizelor motivate trimise miercuri, statele membre în cauză au la dispoziţie două luni pentru a răspunde argumentelor expuse de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Tot miercuri, Comisia Europeană a îndemnat România şi alte şase state membre să transpună integral în legislaţiile naţionale noile norme ale UE privind gestionarea deşeurilor incluse în Directiva (UE) 2018/851 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile.

Sursa citată mai precizează că această directivă stabileşte cerinţe minime de funcţionare pentru schemele de răspundere extinsă a producătorilor (REP) şi consolidează normele privind prevenirea deşeurilor. Totodată, ea mai stabilește și noi obiective privind reciclarea deşeurilor municipale, specificând că, până în 2025, deşeurile municipale vor trebui reciclate la un nivel minim de 55% din greutate.

Acest obiectiv va creşte la 60% până în 2030 şi la 65% până în 2035. Pactul verde european subliniază importanţa obiectivului ca Europa să rămână pe calea cea bună în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor sale de mediu.