Producatorul de articole din cauciuc sintetic Rolast Pitesti a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 465,4 miliarde lei, i crestere cu 51% comparativ cu nivelul atins i 1999. Veniturile totale ale societatii au atins 516,5 miliarde lei, sporind cu aproape 39% fata de anul precedent, i timp ce cheltuielile totale au crescut cu 58%. Rolast a iregistrat o diminuare puternica a profitului brut, care a scazut de la 49,6 miliarde lei i 1999 la numai 5,4 miliarde lei anul trecut. AGA a decis ca societatea sa nu distribuie dividende, profitul net obtinut anul trecut urmind a fi reinvestit. Conform bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2001 Rolast si-a propus realizarea unei cifre de afaceri de 827 miliarde lei si a unui profit brut de 42 miliarde lei. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rolast a decis majorarea capitalului social i doua etape, pentru a se conforma regulamentelor BVB privind capitalul social minim al societatilor listate la Categoria I-a, care va trebui sa fie cel putin echivalentul i lei a 8 milioane euro la cursul BNR, icepind cu data de 1 iulie 2001. in prima etapa este prevazuta majorarea capitalului social cu 28 miliarde lei prin aport i numerar. in vederea realizarii acestei majorari se vor emite 28 milioane noi actiuni ce vor putea fi subscrise i perioada de preemptiune, la pretul de emisiune de 1.000 lei pe actiune, de catre actionarii societatii iregistrati la data de 27 martie, proportional cu numarul de actiuni detinute. Capitalul social va creste i acest fel de la 80,458 miliarde lei la 108,458 miliarde lei. in cazul i care vor ramine actiuni nesubscrise i perioada de preemptiune, acestea vor face obiectul unei oferte publice. Fondurile care vor fi obtinute prin aport i numerar vor fi folosite de societate pentru derularea programelor sale de investitii. A doua etapa a majorarii capitalului social va depinde de rezultatul primei majorarii, marimea sa fiind determinata ca diferenta dintre un capital social de 9 milioane euro (la rata de schimb din luna iunie) si capitalul social care va rezulta i urma primei majorari. Aceasta suma va fi acoperita din reevaluarea activelor societatii. Actiunile care vor fi emise i cea de a doua etapa a majorarii capitalului social vor fi acordate gratuit actionarilor.
Actionarii semnificativi ai societatii Rolast Pitesti sunt: Romanian Investment Fund cu 32,92%, Romanian-American Enterprise Fund cu 29,71%, Broadhurst Investments LTD cu 8,47% si Romanian Investment Company Cyprus LTD cu 7,16%.
Rolast a atins la mijlocul lunii martie un pret maxim de 1.370 lei pe actiune (cel mai mare din ultimele 52 de saptamini), cind s-a consemnat si un volum semnificativ de tranzactionare, ulterior pretul iregistrind o tendinta de scadere, pretul de ichidere din data de 2 aprilie fiind de 940 lei pe actiune.