Ce trebuie să facă proprietarii de apartamente dacă vor să le vândă?

Persoanele din România interesate să vândă sau să achiziționeze o locuință în 2024 trebuie să fie conștiente că procedura implică o serie de documente esențiale pentru a asigura un proces fluid și lipsit de neplăceri.

Dacă părțile implicate în vânzarea unui apartament sau a unei case nu sunt bine informate despre documentele necesare pentru o tranzacție reușită, procesul poate deveni complicat și dificil.

Cumpărătorul trebuie să fie atent nu doar la documente, ci și la alte aspecte importante.

Prioritar, cumpărătorul trebuie să se asigure că are fondurile necesare pentru achiziționare, pentru a evita orice neclaritate sau dificultate în proces.

De asemenea, este esențial ca individul care intenționează să facă achiziția să investigheze:

 • cartierul
 • comunitatea
 • cheltuielile lunare
 • alte detalii referitoare la proprietatea pe care dorește să o achiziționeze

Înainte de întocmirea contractului de vânzare, în cazul în care cele două părți au ajuns la un acord, ele pot semna un „antecontract” sau „promisiune de vânzare-cumpărare”.

Prin acesta, părțile se obligă să finalizeze tranzacția în conformitate cu prevederile legale.

De asemenea, un pas important în procesul de achiziționare a unei proprietăți este să contactați un notar.

Notarul va examina documentele deținute de vânzător și va furniza detalii despre taxele ce trebuie achitate în momentul semnării.

imobiliare locuinta apartament
SURSA FOTO: Dreamstime

Ce acte sunt necesare?

Documentele esențiale pentru prezentarea la notar în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare includ:

Acte de identitate

Printre documentele cruciale se numără actele de identitate ale ambelor părți implicate, respectiv vânzătorul și cumpărătorul.

În anumite situații, sunt indispensabile certificatele de căsătorie, iar în cazul în care părțile nu pot fi prezente personal, este necesară și o procură de reprezentare.

Acte de proprietate

Documentele care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului trebuie să fie autentice și în vigoare.

În funcție de situație, acestea pot include:

 • contractul de vânzare
 • contractul de donație
 • procesul-verbal de predare-primire
 • dovada achitării integrale a prețului
 • sau o sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă

Totodată, nu trebuie să uităm de importanța titlului de proprietate sau a certificatului de moștenitor.

Cadastrul

Alte documente esențiale includ documentația cadastrală, care cuprinde fișa bunului imobil și planul de amplasament, precum și planul de releveu, alături de înregistrarea în Cartea Funciară.

Certificat fiscal

Acest act este emis de către Direcția de Impozite și Taxe Locale și confirmă că proprietarul este în regulă cu plățile.

Certificat de performanță energetică

Certificatul de performanță energetică este emis de către un auditor energetic atestat.

Adeverință de la asociația de proprietari

O confirmare emisă de către asociația de proprietari sau locatari, care evidențiază statutul plăților datorate către asociație (întreținere, cheltuieli, reparații, cheltuieli comune etc.), este necesară în cazul apartamentelor.

Factură și chitanță

Factura și chitanța recentă care confirmă plata la zi a utilităților aferente imobilului sunt esențiale în cazul apartamentelor.

blocuri apartamente
SURSA FOTO: Dreamstime

Taxele care trebuie plătite la notar

Cumpărătorul este responsabil pentru plata onorariului notarial pentru autentificarea contractului de vânzare și pentru înregistrarea acestuia în Cartea Funciară.

În cazul în care imobilul este achiziționat printr-un credit bancar ipotecar, cumpărătorul va trebui să suporte și costurile pentru autentificarea contractului de ipotecă și înregistrarea acesteia în Cartea Funciară.

Vânzătorul este responsabil pentru plata taxei către OCPI pentru obținerea extrasului de Carte Funciară de autentificare și a impozitului pe venitul rezultat din transferul proprietăților imobiliare.

Calculul onorariului notarial este determinat în funcție de valoarea bunului vândut.

Impozitul datorat de către vânzător către stat este calculat după cum urmează:

 • 3% dacă imobilul a fost deținut mai puțin de trei ani
 • 1% dacă vânzătorul a deținut imobilul timp de cel puțin trei ani

Taxa percepută de ANCPI-OCPI pentru eliberarea unui extras de autentificare este:

 • 40 de lei în regim normal, cu un timp de eliberare de două zile
 • 200 de lei în regim de urgență, cu eliberare într-o zi