Comisia Europeană a propus această măsură în iulie 2010 pentru a asigura cetățenilor dreptul la un proces echitabil peste tot în UE. Aceasta este a doua etapă dintr-o serie de măsuri de stabilire a unor standarde UE comune în cazurile penale.
După aprobarea dată de Parlamentul European, măsura este în prezent transmisă miniștrilor spre adoptarea finală în cadrul Consiliului, în următoarele săptămâni, înainte de a deveni act normativ.
În completarea dreptului la traducere și interpretare, dreptul la informare în cadrul procedurilor penale face parte dintr-un ansamblu de măsuri privind dreptul la un proces echitabil care vizează consolidarea încrederii în spațiul de justiție unic al UE.
În fiecare an există peste 8 milioane de proceduri penale în UE. În prezent, gradul de informare a cetățenilor cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestați și învinuiți, variază pe teritoriul UE. În anumite state membre, persoanele suspectate sunt informate doar pe cale verbală cu privire la drepturile lor procedurale, iar în alte state membre se oferă informații scrise doar la cerere.
Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, a declarat: „UE ia măsuri ferme pentru a consolida drepturile persoanelor în cadrul procedurilor penale și în același timp pentru a îmbunătăți încrederea reciprocă în spațiul de libertate, securitate și justiție.”
Noul act normativ va garanta faptul că orice persoană suspectată de o infracțiune primește informații corespunzătoare privind drepturile sale fundamentale în cadrul procedurii penale.
Acestea sunt dreptul la un avocat, dreptul de a fi informată cu privire la capetele acuzării, dreptul la servicii de interpretare și traducere pentru persoanele care nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile, dreptul de a păstra tăcerea și dreptul persoanei de a fi adusă cu promptitudine în fața unei instanțe după arestare.
Ce aduce nou actul normativ
1. persoanele suspectate vor fi informate cu privire la drepturile lor după arestare;
2. acestea vor fi prezentate sub forma unei „comunicări scrise privind drepturile” în care vor fi precizate în mod clar și în scris drepturile de care beneficiază;
3. comunicarea scrisă privind drepturile va fi ușor de înțeles, fără a se folosi un jargon juridic;
4. va fi pusă la dispoziție într-o limbă pe care persoana suspectată o înțelege;
5. va conține detalii practice privind drepturile persoanei.
Acest act normativ va conține, de asemenea, inovații importante menite să consolideze aplicarea mandatului european de arestare, în special garantând că orice persoană care este arestată și face obiectul unui mandat european de arestare primește cu promptitudine o „comunicare scrisă privind drepturile" corespunzătoare.

Te-ar putea interesa și: