Protecția lucrătorilor și concurența loială reprezintă cele două fețe ale monedei pieței unice a UE și, cu toate acestea, se constată că adesea nu se respectă condiții minime de angajare și de muncă pentru cei un milion și ceva de lucrători detașați din UE.
Pentru abordarea aspectelor abuzive specifice, în care lucrătorii nu se bucură de deplinătatea drepturilor lor în ceea ce privește, de exemplu, salariul sau concediile, mai ales în sectorul construcțiilor, Comisia a prezentat, în cadrul unei directive privind respectarea drepturilor, propuneri concrete și practice de intensificare a monitorizării și de consolidare a respectării normelor existente, precum și de îmbunătățire a modului în care acestea se aplică în practică. Aceasta va asigura condiții de egalitate între întreprinderile implicate, excluzându-le pe cele care nu respectă regulile.
 
Pentru a emite un semnal puternic că drepturile lucrătorilor și libertatea lor de a face grevă se află pe picior de egalitate cu libertatea de a presta servicii, Comisia Europeană a prezentat și un nou regulament care ține cont de jurisprudența existentă. Aceasta are relevanță în mod special în contextul prestării transfrontaliere de servicii, precum detașarea lucrătorilor.
Obiectivul general al ambelor propuneri este de a stimula locurile de muncă de calitate și de a spori competitivitatea în UE prin actualizarea și îmbunătățirea funcționării pieței unice, garantând, totodată, drepturile lucrătorilor.
După adoptarea pachetului legislativ, președintele Barroso a declarat: „Am promis Parlamentului European în 2009 că vom clarifica exercitarea drepturilor sociale pentru detașarea lucrătorilor. Libera prestare a serviciilor în cadrul pieței interne reprezintă o oportunitate majoră de creștere. Dar, normele trebuie să se aplice tuturor în mod egal. Aceasta nu se întâmplă întotdeauna pentru lucrătorii detașați într-un alt stat membru. Astăzi, Comisia Europeană acționează concret pentru eliminarea abuzurilor inacceptabile. Vrem să ne asigurăm că lucrătorii detașați se bucură pe deplin de drepturile lor sociale în întreaga Europă.”
Comentând importanța propunerilor atât pentru lucrători, cât și pentru întreprinderi, László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a subliniat: „Propunerile de astăzi clarifică pentru toată lumea normele privind lucrătorii detașați și instituie garanții practice împotriva dumpingului social și a condițiilor proaste de muncă, mai ales în sectorul construcțiilor, în care detașarea lucrătorilor se folosește cel mai intens și în care se raportează cele mai multe abuzuri”.