Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern elaborat de specialiștii Ministerului Agriculturii, pe site-ul ministerului va fi postat un registru în care toți producătorii sunt obligați să se înscrie. Astfel, producătorii îşi vor putea desfăşura activităţile doar dacă sunt înregistraţi în Registrul Industriilor Alimentare şi deţin un certificat de înscriere. Aceştia se vor înscrie în registru cu datele de identificare şi de contact, activitatea economică şi denumirea produselor.
Măsura vizează toţi producătorii de alimente, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate, de capital, respectiv societăţi comerciale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice.
Practic, producătorii vor depune la Direcţiile Judeţene pentru Agricultură o cerere tip de înscriere în registru, însoţită de un caiet de sarcini. Acesta va cuprinde, printre altele, statutul societaţii, obiectul activităţii economice şi specificaţia tehnică sau standardul de firmă al produsului, elaborat şi aprobat de operatorul economic, dar şi etapele fluxului tehnologic al produsului. Specialiștii DJA vor verifica dacă datele şi informaţiile înscrise în cerere şi în caietul de sarcini corespund prevederilor.
Certificatul de înscriere în registru este valabil pentru o perioadă de cinci ani de la data emiterii, iar cu 60 de zile calendaristice înainte de expirarea acestei perioade, producătorul va trebui să solicite prelungirea valabilităţii. În situaţia în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile pentru eliberarea certificatului, autoritatea emitentă comunică în scris în termen de 30 de zile calendaristice motivul neacordării acestuia.
În cazul încetării activităţii, operatorul economic este obligat să solicite radierea şi să restituie certificatul.
Proiectul de act normativ prevede și sancțiuni, astfel încât producerea şi comercializarea de alimente fără înscrierea în registru se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000 lei şi 2.000 lei, nerespectarea etapelor procesului tehnologic de fabricaţie declarat în caietul de sarcini este amendată cu 2.000-4.000 de lei, iar constatarea unei ale compoziţii a produsului decât cea declarată în caietul de sarcini se pedepseşte cu o amendă cuprinsă între 4.000 de lei şi 8.000 de lei.