Conform normelor europene, autoritățile efectuează, la fiecare 10 ani, o acțiune de recenzare în domeniul agricol. Datele culese se vor referi la 1 decembrie 2010 pentru efectivele și adăposturile de animale, respectiv la anul agricol 2010 (30 septembrie 2009 – 1 octombrie 2010) pentru capitolele privind modul de utilizare a terenului, informaţii privind irigaţiile, conservarea solului, agricultura ecologică – sector vegetal păşunat şi gunoi de grajd, maşini şi echipamente agricole, persoane care au lucrat în agricultură, alte activităţi aducătoare de venituri, respectiv vânzări din producţia proprie.
 
Recenzorii vor culege, de asemenea, date corespunzătoare ultimilor trei ani în ceea ce privește suprafața mediei irigată efectiv, caracteristicile peisajului și măsurile de dezvoltare rurală.
 
Exploatațiile agricole individuale vor fi recenzate prin metoda interviului direct, în timp ce unitățile cu personalitate juridică au obligația să se autoînregistreze. Rezultatele provizorii ale recensământului vor fi date publicității în iunie 2011, iar cele finale un an mai târziu, în iunie 2012.