,,Colaborarea România – Bulgaria este importantă pentru ambele state. Referitor la proiectul Turnu Măgurele – Nicopol, am agreat cu omologul bulgar asupra următoarelor etape de lucru – semnarea unui Acord interguvernamental, în acest an, pentru realizarea obiectivului, dezvoltarea unei societăți mixte de proiect și elaborarea studiului de fezabilitate”, a declarat Constantin Niță. Potrivit oficialului, este un proiect complex, cu beneficii economice și sociale directe, cum ar fi: crearea de locuri de muncă; utilizarea capacităţii fluviului Dunărea ca sursă de energie regenerabilă; scăderea dependenței de importuri, creșterea siguranței energetice, reducerea de emisii cu efect de seră; crearea de locuri de muncă; asigurarea protecției împotriva inundațiilor.

În ceea ce privește colaborarea în domeniul energiei, subiectele de pe agenda de discuții au inclus: dezvoltarea Complexului Hidrotehnic Turnu Măgurele – Nicopol; interconectarea sistemelor de transport al gazelor naturale din România și Bulgaria; realizarea liniei aeriene, de 800 MW, care să lege România, Bulgaria, Turcia; cuplarea piețelor de electricitate.

Interconectarea sistemelor de transport al gazelor naturale este programată a fi finalizată în prima jumătate a acestui an. Dezvoltarea liniei aeriene de 800 MW, România-Bulgaria-Turcia, este parte a strategiei României de valorificare a producției de electricitate pe piața regională, iar discuțiile cu partea bulgară vin ca urmare a semnării, în luna ianuarie, a Memorandumului de Înțelegere între Departamentul pentru Energie al României și Ministerul Energiei și Resurselor Naturale al Republicii Turcia privind cooperarea în dezvoltarea interconexiunilor din domeniul energiei electrice.

Discuțiile privind schimburile comercial-economice au scos în evidență necesitatea intensificării proiectelor comune care pot consolida relațiile de cooperare între companiile active pe piețele din cele două state, dezvoltarea de parcuri industriale mixte și valorificarea oportunităților de colaborare la nivelul celor două Camere de Comerț și a Asociațiilor patronale fiind pași importanți în consolidarea relațiilor economice. Valorificarea potențialului turistic este un punct comun de interes, cele două părți agreând asupra necesității identificării elementelor care pot constitui factori diferențiatori pe piața regională.