Cine se poate înscrie?

Vârsta nu este un impediment. Pot intra în program toţi cei care nu au mai avut în proprietate o maşină nouă, nu au obligaţii neachitate la bugetul general consolidat (impozite, taxe şi contribuţii) şi restanţe la alte credite.

Persoanele cu vârsta între 18 şi 35 de ani trebuie să achite un avans minim de 5% din preţul de achiziţie, în timp cei persoanele de peste 36 ani (inclusiv) trebuie să dea un avans de minim 10%.

Pentru prima categorie de vârstă, finanţarea garantată, exclusiv dobânzi şi comisioane bancare sau alte sume datorate de beneficiar, este de 95% din preţul de achiziţie din factura proforma. Pentru a doua categorie de vârstă, finanţarea garantată este de 90%.

Care sunt condiţiile?

Solicitanţii trebuie să demonstreze calitatea de împrumutat, să facă dovada pe propria răspundere şi pe baza copiei facturii proforma că autoturismul este nou, Euro 5 şi a fost cumpărat de la o persoană juridică care are ca activitate vânzarea de autoturisme.

Preţul maşinii trebuie să fie de cel mult 50.000 lei plus TVA, iar factura proforma trebuie să specifice că este un autoturism nou, dotat cu Euro 5.

Maşina trebuie să fie asigurată cu o poliţă FULL CASCO fără franşiză care să fie ipotecată în favoarea Ministerului de Finanţe şi a creditorului.

Durata maximă a creditului trebuie să fie de 7 ani.

Care este procedura?

Programul funcţionează în baza OUG 66/2014, iar normele de aplicare abia au fost publicate pe 31 octombrie de Ministerul de Finanţe. După ce normele vor fi aprobate de guvern, instituţiile de credit vor putea cere, în termen de 15 zile, să facă parte din program. Ulterior, solicitanţii persoane fizice se vor adresa băncilor ca în cazul unui credit obişnuit, urmând ca cererile să fie aprobate, după modelul Prima casă, de Fondul Naţional de Garantare (FNGCIMM).

Instituţiile de credit trebuie să se încadreze în limita de costuri impusă: în marja de 3% peste ROBOR la şase luni.