În acest mod ar fi eliminată posibilitatea ulterioară de concurenţă discriminatorie în piaţa de transport şi de transformare a unui monopol de stat actual într-un monopol privat, în viitor.

Potrivit ATFER, disfuncţiile sistemului de transport au rezultat din procesul de restructurare a sistemului feroviar din România, rămase nerezolvate în decursul timpului, şi sunt în contradicţie cu reglementările în domeniu ale UE privind liberalizarea pieţelor de transport feroviar si cu noţiunea de acces nediscriminatoriu la facilităţile infrastructurii feroviare.

Astfel, CFR Marfă deţine în proprietate majoritatea terminalelor de containere, blocând în acest fel accesul altor operatori. Aceste terminale trebuie trecute în proprietatea CFR SA (Infrastructura) pentru a putea fi accesate de toată lumea sau prin caietul de sarcini să se prevadă obligaţia ca viitorul cumpărător să permită accesul, contra cost, tuturor operatorilor la un tarif avizat de Consiliul de Supraveghere Feroviar.

CFR Marfă deţine în proprietate toate depourile de locomotive ce deservesc transportul de marfă şi la această dată, printr-o dispoziţie administrativă interzice accesul altor operatori de transport la aceste facilităţi ale infrastructurii.

De asemenea, CFR Marfă deţine în proprietate toate podurile basculă amplasate pe infrastructura publică, blocând la această dată accesul altor utilizatori. În plus, respectarea sarcinii maxime pe osie este un atribut al CFR SA, fiind un element de maxima importanţă în siguranţa circulaţiei, care în această situaţie nu poate fi respectat.

Mai mult, CFR Marfă beneficiază de înlesniri speciale din partea AFER – Autoritatea
Feroviară Română, privind obţinerea Certificatelor de Siguranţă pe Infrastructura României, care trebuie aliniate la cerinţele legale aplicate tuturor operatorilor de transport, şi este singurul membru al Acordului privind traficul internaţional PGV cu fostele ţări comuniste din cadrul URSS. Pentru a deveni membri şi alţi operatori de transport, MTI trebuie să desemneze, după consultarea părţilor interesate ,,partea împuternicită’ care să efectueze deconturile privind utilizarea vagoanelor. ATFER a facut aceasta solicitare de doi ani.

ATFER atrage atenţia că de la intenţia lăudabilă a privatizării CFR Marfă pâna la forma şi procedura aleasă este o distanţă foarte mare, care va crea prejudicii însemnate, atât statului român, cât şi operatorilor privaţi din piaţa de transport.

Potrivit ATFER, procedura de privatizare, precum şi Hotarârea de Guvern privind privatizarea nu au fost supuse consultării patronatului din domeniu, ultima procedură de privatizare publicată pentru datoriile istorice ale CFR Marfă către bugetul statului şi cele către CFR SA (Infrastructura) este inechitabilă faţă de ceilalţi operatori de transport care, în decursul timpului, au fost penalizaţi pentru astfel de datorii.

De asemenea, această procedură favorizează, prin efectul licitaţiei şi al negocierii, diminuarea acestor datorii.

CFR Marfă deţine cca. 50% din piaţa de transport feroviar de marfă din România (30 de milioane de tone marfă transportată), care are mijloace fixe în valoare de circa 1,5 miliarde de euro şi aproximativ 11.000 de salariaţi.