Interzicerea practicării de către societate a asigurării RCA este în vigoare până la implementarea de către compania Euroins a unui set de măsuri stabilit de către ASF. Măsurile se referă, printre altele la revizuirea de către Euroins a instrucțiunilor, procedurilor sau normelor de constatare și lichidare a daunelor, stabilirea corespunzătoare a cuantumului despăgubirilor în conformitate cu reglementările în vigoare, respectarea termenelor de plată a dosarelor de daună, informarea sau notificarea asiguraților cu privire la respingerea pretențiilor de despăgubire.

ASF obligă Euroins ca, în termen de 24 de ore de la primirea deciziei de sancționare, să comunice intermediarilor de asigurări interdicția de a mai încheia contracte de asigurare RCA în numele și pe seama societății. Reluarea activității de oferire, negociere sau încheiere a polițelor RCA se dispune, la fel ca și în cazul interzicerii, prin decizie motivată a Autorității de Supraveghere Financiară, după verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite. ASF informează publicul că în perioada în care societatea are interdicția practicării asigurării RCA, are în continuare obligația soluționării dosarelor de daună.

Totodată, ASF a decis sancționarea lui Mihnea Tobescu, director general al societății cu amendă în cuantum de 50.000 de lei și sancționarea lui Stamov Bozhidar Stoyanov, conducătorul departamentului de daună din cadrul societății, cu retragerea aprobării acestuia.

Deciziile au fost luate în urma controlului inopinat desfășurat la Euroins în lunile mai-iunie 2013. Controlul a vizat verificarea modului de instrumentare și finalizare a dosarelor de daună și a modului de respectare a prevederilor Ordinului 11/2012 pentru punerea în aplicare a normelor privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și intermediarilor în asigurări.
Controlul la societatea EUROINS a constatat, printre altele: reglementările și instrucțiunile de constatare și lichidare a daunelor nu sunt adecvate; a fost diminuat în mod nejustificat cuantumul despăgubirii față de valoarea rezultată din documentele existente la unele dosare de daună; plata unor dosare de daună către păgubiți s-a făcut cu întârziere față de termenele prevăzute de normele legale; au fost identificate dosare de daună în care partea prejudiciată nu a fost notificată cu privire la respingerea pretențiilor de despăgubire și la motivația respingerii.

La sfârșitul semestrului I 2013, Euroins Asigurare-Reasigurare SA avea un volum de prime brute subscrise pe segmentul RCA de 258,74 milioane de lei și deținea o cotă de piață pe acest segment de 21%. În primele 6 luni ale anului 2013, indemnizațiile brute plătite de societate, pe segmentul RCA, au însumat 157,78 milioane de lei.