Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) solicită Ministerului Culturii să nu semneze Ordonanța care modifică Legea monumentelor. Noua ordonanță prevede ca proiectele ce implică monumente istorice și sunt semnate de specialiști atestați de MC, să nu mai trebuiască să primească avize din partea Comisiilor specializat. Potrivit reprezentanților partidului, în lipsa avizului comisiilor Ministerului Culturii se va deschide calea abuzurilor asupra monumentelor istorice.

„Ministerul Culturii propune ca proiectele ce implică monumente istorice și sunt semnate de specialiști atestați de MC, să nu mai trebuiască să primească avize din partea Comisiilor specializate ale Ministerului Culturii. Această propunere este argumentată cu faptul real că aceste comisii se mișcă foarte încet la eliberarea avizelor ce sunt necesare și pentru clădiri ce se află pe o rază de 100 m de monumentul istoric.

În lipsa avizului comisiilor Ministerului Culturii se va deschide calea abuzurilor asupra monumentelor istorice și a zonelor înconjurătoare prin presiune și corupție a specialiștilor semnatari de proiecte. Este o situație opusă celei din occident și care va produce pierderi irecuperabile într-un timp foarte scurt. Propunerea trebuie combătută cu toate mijloacele.

În aceste considerente, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) solicită Ministerului Culturii să nu semneze Ordonanța care modifică Legea monumentelor.”, se arată într-un comunicat al Partidul Puterii Umaniste.

Ce presupune legea actuală?

Potrivit legii actuale, statul garantează și asigură protejarea monumentelor istorice în condițiile stabilite de lege. Ministerul Culturii și Patrimoniului Național este autoritatea administrației publice centrale de specialitate care elaborează strategiile și normele specifice de protejare a monumentelor istorice, urmărește și asigură aplicarea lor.

Autoritățile administrației publice centrale de specialitate, instituțiile de specialitate subordonate acestora și autoritățile administrației publice locale colaborează și răspund, după caz, de activitatea de protejare a monumentelor istorice.

Autoritățile administrației publice centrale de specialitate și instituțiile din subordinea acestora, precum și autoritățile administrației publice locale cooperează cu proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu deținătorii și administratorii acestora, precum și cu instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale din domeniul protejării monumentelor istorice și îi sprijină în condițiile legii.