Protecția acviferelor și a mediului înconjurător este dată de o "formulă" ce presupune forarea, tubarea, protecția de ciment, construcția  puțurilor la cele mai înalte standarde de calitate și fracționarea hidraulică.  
 
Cei peste 65 de participanți la discuţie au dezbătut și legile pentru acordarea autorizațiilor în România și evaluarea impactului asupra mediului și au convenit că este nevoie de un cadru legislativ solid, de metode de monitorizare și aplicare a legii.  

"Cred că rezultatul acestui seminar a fost înțelegerea ştiinţifică a tuturor aspectelor tehnologiei extragerii gazelor naturale din șisturi şi prevenirea riscurilor acesteia, deși după părerea mea nu există riscuri deosebite în ceea ce privește această metodă de extracție", a declarat Neculai Pavlovschi, Profesor Universitar și Expert în Gaze.

Discuțiile au acoperit toate etapele producției gazelor de șist:  cum se forează un puț, ce fel de substanțe sunt folosite și în ce cantitate, cum este reciclată și reutilizată apa folosită în procesul de injectare, ce fel de măsuri sunt aplicate pentru asigurarea protejării mediului și multe altele.

Conferința pe tema extragerii eficiente și în condiţii de siguranţă a gazelor din formaţiuni de şist a fost organizată de Goldwyn Global Strategies, LLC,  renumită pentru informațiile, analizele și strategiile din sectorul de energie furnizate companiilor din top Fortune 100.