La data de 21 ianuarie 2008 a intrat în vigoare Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 3.444/2007 privind adoptarea Condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2008.

„Din 21 octombrie 2008, orice utilizator va putea beneficia de portabilitate în 10 zile de la depunerea unei cereri la furnizorul la care este abonat " a declarat Dan Georgescu, preşedintele ANRCTI.

Portabilitatea numerelor este un serviciu destinat utilizatorilor de telefonie care permite acestora să îşi păstreze acelaşi număr de telefon atunci când devin abonaţi ai altor furnizori.

În momentul în care un utilizator renunţă la serviciile de telefonie oferite de un furnizor (furnizor donor) în favoarea altui furnizor (furnizor acceptor), utilizatorul nu va fi facturat de către furnizorul donor pentru portarea numărului, furnizorul acceptor suportând costurile determinate de portarea numărului.

De asemenea, având în vedere că numerele nu vor mai putea fi asociate unei anumite reţele, companiile de telefonie au obligaţia de a asigura informarea utilizatorilor cu privire la reţeaua în care se află un anumit număr şi la tarifele percepute pentru apelurile către numărul respectiv. Informaţiile vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor gratuit, prin intermediul serviciului de relaţii cu clienţii, în scris şi prin publicarea pe pagina de internet a companiilor de telefonie, precum şi prin alte mijloace de informare (ex. serviciul de informaţii furnizat prin SMS). Serviciul de relaţii cu clienţii privind portabilitatea va trebui să fie disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

În plus, ANRCTI a impus furnizorilor care practică tarife diferite în funcţie de reţeaua de destinaţie a apelului obligaţia de a transmite, cel puţin în cazul numerelor portate, în mod gratuit, un ton distinctiv, prin care utilizatorii să fie avertizaţi că apelul respectiv este terminat în altă reţea decât cea în care este originat apelul. Alternativ, furnizorii care originează apeluri pot transmite, gratuit, un mesaj vocal, prin care utilizatorii finali să fie avertizaţi că numărul apelat a fost portat.

Portarea numerelor de telefonie fixe către reţele de telefonie mobilă şi invers nu va fi posibilă.  Între reţelele de telefonie fixă, portarea va fi posibilă dacă furnizorul donor şi furnizorul acceptor oferă servicii şi au alocate resurse de numerotaţie în acelaşi judeţ, indiferent dacă aceste resurse sunt din acelaşi domeniu sau din domenii diferite (0Z=02 şi 0Z=03 – telefonie fixă alternativă). Toate numerele utilizate pentru servicii de telefonie mobilă pot fi portate, indiferent de tehnologia utilizată (2G, 3G, CDMA etc.), de modalitatea de plată (prepaid sau cu abonament) sau de tipul de servicii furnizate (fax, transmisiuni de date).

Data: 24 ianuarie 2008

Sursa: ANRCTI