În aceste condiții, majoritatea companiilor înregistrate în scopuri de TVA și în special cele cu mulți furnizori vor resimți implicații ale noului sistem de plată, fiind nevoite să verifice statutul furnizorilor în registrul autorității fiscale și să urmărească dacă plățile s-au făcut în contul distinct de TVA.

În caz contrar, se expun riscului de a face plăți eronate care, dacă nu sunt corectate în 7 zile lucrătoare, atrag penalități de 0,06% pe zi din suma virată în contul greșit.

Din acest motiv, vor trebui fie să aloce resurse umane care să efectueze manual în site-ul ANAF verificarea statutului partenerilor – introducând fiecare CIF în registru -, fie să cumpere aplicații informatice care automatizează procesul.

Deși companiile care aplică mecanismul ar trebui să își informeze partenerii, în practică este posibil ca acest lucru să nu se întâmple. Pe de altă parte, autoritățile fiscale nu au nicio obligație legală să țină la curent contribuabilii prin alte mijloace de comunicare în afară de registrul aflat pe site-ul instituției. Totodată, ar mai fi de menționat că verificările trebuie refăcute periodic întrucât situația furnizorilor se poate modifica în timpul anului dacă înregistrează restanțe din TVA peste anumite plafoane sau intră în insolvență.

Cele două categorii de contribuabili care au intrat obligatoriu în sistem de la 1 ianuarie 2018 sau vor fi nevoite să îl aplice sunt cele care înregistrează / vor înregistra obligații restante privind TVA (cu excepția celor a căror executare silită este suspendată) sau care se află/ se vor afla sub incidența legislației privind insolvența.

De când se aplică efectiv plata defalcată

  • De la 1 martie 2018 pentru cei care aveau la 31 decembrie 2017 restanțe de TVA (și care rămân neplătite până la 31 ianuarie 2018) de peste 15.000 lei – mari contribuabili; 10.000 lei – contribuabili mijlocii; 5.000 lei – restul contribuabililor
  • De la 1 martie 2018 cei care se aflau sub legislația privind insolvența la 31 decembrie 2017
  • De la data de 1 a celei de-a doua luni împlinirii termenului de 60 zile lucrătoare pentru cei care, după 1 ianuarie 2018, au restanțe de TVA neachitate în 60 zile lucrătoare de la scadență
  • De la data de 1 a lunii următoare intrării pentru cei care intră sub incidența legislației privind insolvența după 1 ianuarie 2018.
 

Contribuabilii care aplică obligatoriu plata defalcată a TVA pot ieși din sistem după minim 6 luni de la data achitării datoriilor sau după ieșirea de sub incidența legislației privind insolvența. Cei care îl aplică opțional pot renunța prin depunerea unei notificări la sfârșitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la momentul implementării acestuia.

Legea menține beneficiul privind reducerea de 5% a impozitului pe profit /pe veniturile microîntreprinderilor pentru cei care aplică opțional sistemul, indiferent dacă au optat în 2017 sau vor opta în 2018.

Concluzii

Autoritățile au motivat necesitatea de a introduce mecanismul pentru a reduce evaziunea fiscală și neconformarea la plată. Observăm că au mai existat proceduri și obligații cu un scop similar – sistemul obligatoriu de TVA la încasare, registrul operatorilor intracomunitari, procedura de înregistrare în scopuri de TVA, formularul 088 – care nu au contribuit la o colectare mai eficientă, după cum indică statisticile privind încasarea taxelor. În schimb au crescut povara administrativă pentru mediul de afaceri care a susținut constant că măsurile eficiente, așa cum s-a văzut în experiența altor state, vizează informatizarea administrației. Raportarea și facturarea electronică, controlul electronic sunt metode care ar conduce la identificarea mai rapidă și mai simplă a principalelor zone de neconformare, precum și la mai multă transparență și mai puțină birocrație pentru companii.