Klaus Iohannis a semnat un nou decret

Pensiile speciale revin în prim plan, după ce preşedintele Klaus Iohannis a semnat un nou decret.

„Magistraţii-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat acestora, indiferent de vârstă, cu o vechime de cel puţin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii, se pot pensiona la împlinirea vârstei de 60 de ani şi pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor avute în ultimele 48 de luni de activitate înainte de data pensionării.

Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării”, prevede legea promulgată de Klaus Iohannis.

Pensiile obișnuite așteaptă să fie majorate conform ratei inflației din ianuarie 2023. Cu toate acestea, magistrații-asistenți și personalul de specialitate juridică asimilat acestora, care au fost sancționați disciplinar cu eliberarea din funcție, nu beneficiază de pensia de serviciu.

Aceste persoane au posibilitatea să primească o pensie în cadrul sistemului public, conform prevederilor proiectului semnat de Klaus Iohannis.

Magistrații-asistenți nu au voie să dețină funcții

Conform aceluiași act normativ, funcția de magistrat-asistent la Curtea Constituțională este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată. Cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior și de la Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri.

Acești magistrați-asistenți sunt obligați să se abțină de la orice activitate care ar putea genera un conflict între interesele personale și interesul public, afectând astfel imparțialitatea și obiectivitatea îndeplinirii atribuțiilor lor conform legii sau altor acte normative.

Magistrații-asistenți vor fi obligați să prezinte, anual, o declarație olografă pe propria răspundere. În ea trebuie să specifice dacă soțul/soția, rudele sau afinii până la gradul al patrulea, inclusiv, dețin o funcție sau desfășoară o activitate juridică. Sau activități de investigare sau cercetare penală, precum și locul de muncă al acestora. Vor fi obligați să prezinte o declarație olografă pe propria răspundere, conform legii penale, prin care să ateste că nu au fost și nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai niciunui serviciu de informații.

De asemenea, magistraților asistenți le este interzis:

a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

b) să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile sau de altă natură;

c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi, instituţii de credit sau financiare, societăţi de asigurare/reasigurare, societăţi naţionale sau regii autonome;

d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.

Prin excepţie, magistraţii-asistenţi pot fi acţionari sau asociaţi ca urmare a legii privind privatizarea în masă.

Ei nu pot face parte din partide sau formaţiuni politice şi nici să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter politic, sunt obligaţi ca, în exercitarea atribuţiilor, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice, nu îşi pot exprima public opinia cu privire la cauze aflate pe rolul Curţii Constituţionale şi nu pot să dea consultaţii scrise sau verbale cu privire la acestea.