Grefierii ies în stradă pe 4 decembrie

Reprezentanții Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial organizează, luni, începând cu ora 12:00, un miting de protest. Mișcarea va avea loc în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Această acțiune are ca scop exprimarea nemulțumirii față de neplata integrală a salariilor. Dar și a altor drepturi salariale. Precum și față de absența resurselor materiale necesare pentru buna desfășurare a activității instanțelor judecătorești în condiții normale.

SNGJ Dicasterial subliniază, în comunicatul de presă emis, că ÎCCJ a respins dialogul și nu a emis un punct de vedere oficial în legătură cu aspectele reclamate. Acest fapt confirmă acuzele aduse de către sindicatul grefierilor.

„De aceea, a venit vremea să cerem explicaţii şi din stradă! Vor fi prezenţi grefieri din întreaga ţară. Sperăm că preşedintele ÎCCJ nu va ignora mulţimea nemulţumită ce va face gălăgie sub geam şi va chema la discuţii delegaţia organizaţiei noastre sindicale”, mai arată sursa citată.

Ce revendicări sunt

Grefierii solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie următoarele:

– plata integrală a salariilor înaintea oricăror obligaţii băneşti ale angajatorilor.

– achitarea integrală a salariilor recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive. Și acordate prin actele administrative emise în anul 2023, aferente lunii noiembrie 2023, astfel cum procedează ÎCCJ pentru aparatul propriu.

– prevederea şi asigurarea în bugetul pentru anul 2024 a sumelor necesare pentru:

a) achitarea integrală, în continuare, a salariilor recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi acordate prin actele administrative emise în anul 2023;

b) achitarea drepturilor salariale restante aferente lunilor aprilie-octombrie 2023, inclusiv, astfel cum au fost recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi acordate prin administrative emise în anul 2023;

– asigurarea resurselor materiale necesare funcţionării în condiţii normale a instanţelor judecătoreşti

– emiterea unui îndrumar către ordonatorii secundari şi terţiari de credite pentru uniformizarea modului de eliberare a adeverinţelor necesare în vederea stabilirii dreptului la pensie al personalului auxiliar de specialitate;

– emiterea unui îndrumar către ordonatorii secundari de credite (curţile de apel) pentru uniformizarea, la nivel naţional, a salariilor de bază/indemnizaţiilor brute lunare prin respectarea prevederilor Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 794/2016;

– iniţierea negocierii colective în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de sector de negociere colectivă – Justiţie, pentru personalul auxiliar de specialitate, conex şi contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti.