Cel mai ridicat procentaj de copii de 12 ani sau sub această vârstă care au beneficiat în 2016 de servicii oficiale de îngrijire a copilului se înregistrează în Danemarca (86%), Suedia (70%), Marea Britanie (65%) şi Germania (64%), iar cel mai scăzut în Letonia (1%), Croaţia (2%), Slovacia (3%), Estonia şi Spania (ambele cu 4%), Cehia (5%), Lituania (6%), Italia (8%) şi Bulgaria (9%). România, Ungaria, Slovenia, Malta şi Grecia sunt în grupul ţărilor cu un procent între 10% şi 20% de copii care beneficiază de servicii oficiale de îngrijire a copilului, informează Agerpres. 

Numai unul din zece copii foloseşte servicii plătite de îngrijire în Estonia, Letonia şi România (toate cu 1%), în timp ce în cinci state mai mult de jumătate dintre copii beneficiază de astfel de servicii: Danemarca (79%), Suedia (70%), Olanda (56%), Germania şi Finlanda (ambele cu 52%). 

În majoritatea statelor membre, procentajul de servicii plătite este mai ridicat decât pentru cele gratuite, cu excepţia Marii Britanii (28% plătite, 13% gratuite), Grecia (10% plătite, 13% gratuite), Malta (5% plătite, 10% gratuite), România (1% plătite, 13% gratuite) şi Estonia (1% plătite, 4% gratuite) 

În 2016, la nivelul Uniunii Europene, 68% dintre gospodăriile cu cel puţin un copil de 12 ani sau sub această vârstă erau mulţumite de accesul la serviciile oficiale de îngrijire a copilului. 

Principalele cauze pentru nefolosirea acestor servicii de către gospodăriile din UE sunt: situaţia financiară (16%), lipsa locurilor disponibile (4%), orele de începere necorespunzătoare (3%), distanţa (2%) şi calitatea nesatisfăcătoare a serviciilor (1%). 

Serviciile oficiale de îngrijire a copilului includ toate tipurile de îngrijire organizată/controlată de o structură (publică/privată).