Defazarea existenta itre economiile care abia isi reformeaza structura pe ramuri, cum sunt cele aflate i tranzitie, si economiile aflate i faza postindustriala genereaza sisteme de valori diferite, de unde si contradictiile celor ce apeleaza la unul sau altul dintre sistemele axiologice pentru evaluarea uneia si aceleiasi realitati.
Astfel, daca i faza postindustriala de dezvoltare esentiala pentru decizia de alocare a resurselor este valoarea adaugata de fiecare ramura a economiei, respectiv contributia la formarea produsului intern brut (PIB), aplicarea aceluiasi criteriu i cazul Rominiei ar isemna ca optim ar fi sa devenim o tara de negustori.
L